πορτογαλική μετάφραση του όρου «los ojos»

ES

«los ojos» Πορτογαλικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «los ojos».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «los ojos» στα πορτογαλικά

los αντωνυμία
Portuguese
ojos ουσιαστικό
Portuguese

Παραδείγματα χρήσης του όρου «los ojos» στα πορτογαλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishInfla el pecho y míralo directo a los ojos y no querrá pelear contigo."
" Deste modo -- (Risos) Deste modo, eu comecei de facto a aprender sobre a natureza.
SpanishY en cada momento sentía la mirada fría de los ojos de los condenados que me seguían.
E a cada vez, eu conseguia sentir os olhares gélidos dos olhos dos condenados a seguir-me.
Spanish Y como si eso fuera poco sonreír está bien visto ante los ojos de los demás.
E, como se isso não fosse suficiente, sorrir pode ainda ser agradável aos olhos dos outros.
SpanishHace algunos años me abrieron los ojos al lado oscuro de la industria de la construcción.
Há uns anos atrás os meus olhos foram abertos para o lado obscuro da indústria de construção.
Spanish Y luego notan algo un poco raro en los ojos y la boca.
E depois reparam em algo um pouco estranho nos seus olhos e na sua boca.
Spanish con BlueTooth y WiFi disponible transmiten imágenes a los ojos.
Spanishque ordenó a su gente la oración y la limosna, y fue grato a los ojos de su Sustentador.
Encomendava aos seus a oração e a paga do zakat, e foi dos mais aceitáveis aos olhos de seu Senhor.
SpanishEstán acoplados a receptores de luz similares a los de los ojos.
Estão acoplados a receptores de luz semelhantes aos dos vossos olhos.
Spanish Estuve 12 días detenido, con los ojos vendados, esposado.
SpanishLo bueno es que puede que haya una solución fácil para eso, simplemente usando más los ojos.
E as boas notícias é que pode haver uma solução simples para isso, e que é usarmos mais os nossos olhos.
SpanishDe hecho, mucha gente cree que la muerte empieza en los ojos, no en el corazón, ni en los pulmones.
Muitas pessoas acreditam, de facto, que a morte começa nos olhos, não no coração, não nos pulmões.
SpanishY la mujer de Faraón dijo: "¡[Este niño podría ser] una alegría para mis ojos y los tuyos!
Spanish[Los otros] dijeron: “¡Pues traedlo ante los ojos de la gente, para que puedan atestiguar [contra él]!
SpanishNuevamente los ojos y manos de Avalokiteshvara.
Foram as jovens mulheres, o apoio médico, que limpou as feridas deste bebé e cobriu as feridas.
SpanishPor favor, cierren los ojos, y abran las manos.
Spanish Pero vas a ver en los ojos de supuestos extraños y vas a reconocer a tu «ohana», a tu familia.
Mas olharás dentro dos olhos de aparentes estranhos, e irás reconhecer a tua "ohana", a tua família.
Spanish Bueno, resultó que, acá hay un acercamiento del 2001, si entrecierran los ojos todavía pueden ver la cara.
SpanishAsí es como aparecen gratas a los ojos de quienes se dilapidan a sí mismos sus propias acciones.
Porém, quando o libertamosde seu infortúnio, ei-lo que caminha, como se não Nos tivesse implorado quando o infortúnio o açoitava.
SpanishNo puedo mirarles a los ojos y decirles que tengo una solución para el cambio climático, para la crisis del agua.
Não vos consigo olhar no olhos e dizer que tenho uma solução para as alterações climáticas, para a crise da água.
Spanish Cada vez que voy a una escuela, veo el brillo en los ojos de los niños.

Αλλα λόγια

Spanish
  • los ojos

Περισσότερα στο Αγγλο-ελληνικό λεξικό.