γερμανική μετάφραση του όρου «Segundo encuentro»

ES

«Segundo encuentro» Γερμανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «Segundo encuentro».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «Segundo encuentro» στα γερμανικά

segundo ουσιαστικό
German
segundo επίθετο
encuentro ουσιαστικό
encontrar ρήμα

Παραδείγματα χρήσης του όρου «Segundo encuentro» στα γερμανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Spanish Segundo encuentro cercano: Brookline, Massachusetts, 1984.
SpanishPosteriormente, en un segundo encuentro en el mes de septiembre, se hará balance con la Conferencia de Presidentes.
Später wird es bei einem zweiten Treffen im September mit der Konferenz der Präsidenten Gelegenheit geben, Bilanz zu ziehen.
SpanishRespecto al segundo encuentro que ha mencionado, le estaría agradecido si indicase de nuevo de qué encuentro se ha tratado.
Zu dem zweiten Treffen, das Sie erwähnt haben, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie noch mal erwähnen würden, welches Treffen das gewesen ist.
SpanishEntre el primer y el segundo encuentro político de este año, casi cada día se han celebrado negociaciones, las últimas a nivel técnico.
Zwischen dem ersten und zweiten politischen Treffen in diesem Jahr haben fast jeden Tag Verhandlungen, neuerdings auf technischer Ebene, stattgefunden.
SpanishEstá previsto que se convoque un segundo encuentro bajo la Presidencia belga, esta vez por invitación de los Estados Unidos, a fin de sentar las bases para futuros acuerdos.
Eine zweite Zusammenkunft soll, diesmal auf Einladung der Vereinigten Staaten, unter belgischem Vorsitz zwecks Schaffung der Voraussetzungen für künftige Übereinkünfte erfolgen.
SpanishMi segundo encuentro con él fue después de la Asamblea Conjunta ACP-UE en Nassau, cuando tuve el honor de encabezar una delegación enviada por la Comisión de Desarrollo y Cooperación a Haití.
Meine zweite Begegnung hatte ich nach der AKP-Versammlung in Nassau, als wir eine Mission des Entwicklungsausschusses nach Haiti durchführten und ich die Ehre hatte, die Delegation zu leiten.

Αλλα λόγια

Spanish
  • Segundo encuentro

Στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό θα βρείτε ακόμα περισσότερες μεταφράσεις.