γερμανική μετάφραση του όρου «privarles»

ES

«privarles» Γερμανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «privarles».

Παραδείγματα χρήσης του όρου «privarles» στα γερμανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishEsto supondría privarles en la práctica de una de sus competencias soberanas.
Damit würden die Mitgliedstaaten de facto einer ihrer hoheitlichen Kompetenzen beraubt.
SpanishPor todo ello, no podemos privarles de la posibilidad de almacenamiento.
SpanishEstamos proponiendo privarles de esta pequeña ventaja.
SpanishNo quiero privarles ni de los beneficios políticos ni desplazar la investigación de Europa a Extremo Oriente.
Ich will sie weder der politischen Möglichkeiten berauben, noch die Forschung von Europa nach Fernost vertreiben.
SpanishPrivarles de un punto de referencia tan fundamental como la moneda nacional les desestabilizaría moralmente.
Diese Völker eines so grundlegenden Bezugspunkts wie der nationalen Währung zu berauben, würde sie moralisch aus der Bahn werfen.
SpanishPrivarles además de facto del instrumento de las ayudas nacionales no es sólo absurdo sino que atenta contra el principio de subsidiariedad.
Ihnen auch das Instrument der nationalen Beihilfe de facto zu streichen, ist nicht nur widersinnig, sondern widerspricht auch dem Gedanken des Subsidiaritätsprinzips.
SpanishEn particular, los políticos tienen que explicar a sus electores por qué se proponen privarles de algo después de dedicar tantos años a habituarles a ello.
Insbesondere die Politiker werden ihren Wählern zu erklären haben, warum sie vorhaben, ihnen etwas wegzunehmen, woran sie sich in langen Jahren hatten gewöhnen müssen.

Αλλα λόγια

Spanish
  • privarles

Αναζητήστε περισσότερες λέξεις στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό.