γερμανική μετάφραση του όρου «El cargador»

ES

«El cargador» Γερμανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «El cargador».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «El cargador» στα γερμανικά

el
German
cargador ουσιαστικό

Παραδείγματα χρήσης του όρου «El cargador» στα γερμανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishEl cargador puede esperar poco del transporte ferroviario en los próximos años.
Der Verlader hat in den nächsten Jahren wenig vom Schienenverkehr zu erwarten.
SpanishArtículo 28 Cooperación mutua entre el cargador y el porteador en el intercambio de información e instrucciones.
SpanishA falta de pacto en contrario en el contrato de transporte, el cargador deberá entregar las mercancías preparadas para su transporte.
Güter dürfen an Deck eines Schiffs nur dann befördert werden, wenn.
SpanishEl presente artículo no será aplicable si el tenedor o el destinatario es también el cargador.
Artikel 38 Unterschrift Ein Beförderungsdokument ist von dem Beförderer oder einer in seinem Namen handelnden Person zu unterschreiben.
SpanishDe no hacerlo así, el cargador será responsable frente al porteador de la pérdida o el daño que resulte de dicho incumplimiento.
Artikel 28 Zusammenarbeit des Absenders und des Beförderers bei der Bereitstellung von Informationen und Weisungen.
Spanisha) Una inspección externa razonable de las mercancías según estén embaladas, efectuada en el momento en que el cargador las entregue al porteador o a una parte ejecutante; y.
Die Angaben zum Vertrag in dem in Artikel 35 bezeichneten Beförderungsdokument oder elektronischen Beförderungsdokument müssen ferner Folgendes enthalten:.
Spanisha) Una inspección externa razonable de las mercancías según estén embaladas, efectuada en el momento en que el cargador las entregue al porteador o a una parte ejecutante; y.
Die Angaben zum Vertrag in dem in Artikel 35 bezeichneten Beförderungsdokument oder elektronischen Beförderungsdokument müssen auȣerdem Folgendes enthalten:.
Spanisha) El cargador deberá informar oportunamente al porteador de la naturaleza o las características peligrosas de las mercancías, antes de que sean entregadas al porteador o a una parte ejecutante.
Der Absender hat alle Pflichten, die er nach einer gemäȣ Artikel 13 Absatz 2 getroffenen Vereinbarung übernommen hat, ordnungsgemäȣ und sorgfältig zu erfüllen.

Αλλα λόγια

Spanish
  • El cargador

Αναζητήστε περισσότερες λέξεις στο Αγγλο-ελληνικό λεξικό.