γαλλική μετάφραση του όρου «índole»

ES

«índole» Γαλλικά μετάφραση

FR
FR
ES

índole {αρσενικό}

volume_up
índole (επίσης: calaña)

Παραδείγματα χρήσης του όρου «índole» στα γαλλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

SpanishEsto realmente sucedió al tener muchos intereses de distinta índole.
Spanish(a) entienden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos y de otra índole;
(a) comprennent et sont prêts à assumer les risques économiques, juridiques et autres impliqués;
SpanishLa situación actual de sus diócesis plantea ciertamente retos y dificultades de muy diversa índole.
La situation actuelle de vos diocèses présente certainement des défis et des difficultés de nature très différente.
SpanishLa OMT informará a las autoridades competentes de cualquier actividad de esta índole de la que tenga conocimiento para que emprendan las actuaciones pertinentes.
L’OMT informera les autorités à mesure qu’elle prendra connaissance de ces activités pour qu’elles prennent les mesures qui s’imposent.

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «índole»:

índole