αγγλική μετάφραση του όρου «vuestras»

ES

«vuestras» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
vuestras {επιθ.}
EN
volume_up
vuestras {πληθ. θηλ.αντων.}
EN
volume_up
vuestro {αρσ.επιθ.}
volume_up
vuestra {επιθ.}
EN
volume_up
vuestro {αρσ.αντων.}
EN
volume_up
vuestra {θηλ.αντων.}
EN

ES vuestras
volume_up
{επίθετο}

vuestras (επίσης: su, sus, vuestra, vuestros)
volume_up
your {επιθ.} (belonging to more than one person)
como sobre vuestras familias, sobre vuestros colaboradores y sobre las naciones
God's blessings upon you, your families, your staffs and the nations you
Debéis volver a leerlo como inspiración para vuestras próximas decisiones.
You should re-read it as inspiration for your future decisions.
De una manera muy especial, vuestras diócesis pueden contar con
In a very special way your Dioceses can count on the witness and work of

Παραδείγματα χρήσης του όρου «vuestras» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Spanishen práctica todo esto; vosotros, en vuestras parroquias y en los varios
light necessary for knowing how to make all this come to pass: you yourselves in
SpanishVivo en esa casa abierta, intentando ofrecer un oído atento a vuestras palabras.
Spanishqueridos hermanos en el episcopado, así como a vuestras comunidades
gladly impart my special Apostolic Blessing to you, dear Brothers in the
SpanishDi: “Ahorraos vuestras excusas, [porque] no os creeremos: Dios nos ha informado ya acerca de vosotros.
Say, "Make no excuse, we believe you not; Allah has informed us concerning you.
Spanishvuestras realidades merece ser valorada por la contribución
be appreciated for the particular contribution it makes to the life of the
Spanish¡sopesad, pues, [vuestras acciones] con equidad, y no os quedéis cortos en la medida!
But keep the measure strictly (with justice or equity) nor fall short of it (or be deficient in measuring).
Spanish” Y [una voz] proclamará: “¡Este es el paraíso que habéis heredado en virtud de vuestras acciones pasadas!
Spanish[les cercará] el Día en que el castigo les envuelva por arriba y por abajo, y diga Él: "¡Gustad [ahora el fruto de] vuestras acciones!"
They ask you to hurry on the doom, but, verily, hell encompasses the disbelievers!
Spanishen pago a lo que vuestras manos han adelantado --pues Dios no es injusto en absoluto con Sus criaturas!"
This shall they suffer for what their hands have sent on before: - for verily, Allah is no oppressor to His servants,
Spanish[entonces] Él hará virtuosas vuestras acciones, y perdonará vuestros pecados.
Spanish--pero les hicisteis blanco de vuestras burlas hasta el punto que esto os hizo olvidar todo recuerdo de Mí; y seguisteis riendoos de ellos.
SpanishReunir vuestras fuerzas es un hecho positivo ".
Spanish¡Ese es Dios: y, sin embargo, que pervertidas están vuestras mentes!
SpanishDi: "¡Mostradme a esos [seres] que habéis vinculado a Él [en vuestras mentes] como asociados [en Su divinidad]!
Say, "Our Lord will gather us together, then will He judge between us with the truth; and He is the greatest Judge, the All-knowing.
Spanishy pedid a Dios que os perdone vuestras faltas: pues, ciertamente, Dios es indulgente, dispensador de gracia.
Then quickly pass you forth from whence it is usual for multitudes to pour forth and ask pardon of Allah; verily, Allah is Forgiving and Merciful.
Spanishhasta que entráis en vuestras tumbas.
SpanishSabed que Dios conoce lo que hay en vuestras mentes: manteneos, pues, conscientes de Dios; y sabed, también, que Dios es indulgente, benigno.
Spanishvuestras familias y de toda la nación.
SpanishSi sois rectos, [os perdonará vuestras faltas]: pues, ciertamente, Él es indulgente con los que se vuelven a Él una y otra vez.
Spanish¿Por qué va Dios a castigaros [por vuestras ofensas pasadas] si sois agradecidos y llegáis a creer --cuando Dios responde siempre al agradecimiento y es omnisciente?