αγγλική μετάφραση του όρου «uso estándar»

ES

«uso estándar» Αγγλικά μετάφραση

ES

uso estándar {αρσενικό}

volume_up
1. λογιστική
uso estándar

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «uso estándar» στα αγγλικά

uso ουσιαστικό
usar ρήμα
estándar ουσιαστικό
estándar επίθετο

Παραδείγματα χρήσης του όρου «uso estándar» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishEl uso de cuentas estándar protegerá aún más el equipo.
SpanishCuando fue posible, se presentan los resultados para todas las comparaciones mediante el uso de un método estándar de presentación.
We presented the results for all comparisons using a standard method of presentation where possible.
SpanishAunque una cuenta de administrador ofrece un control completo sobre un equipo, el uso de una cuenta estándar puede ayudar a lograr que el equipo sea más seguro.
Although an administrator account provides complete control over a computer, using a standard account can help make your computer more secure.
SpanishAmbos autores seleccionaron de forma independiente los estudios y evaluaron la calidad metodológica con el uso de un sistema estándar de calificación, y extrajeron los datos.
Both authors independently selected the studies and, using a standard scoring system, assessed methodological quality and extracted data.
SpanishEl estudio comparó el uso de un dispositivo para instilar gotas en los ojos con el uso de un frasco estándar en pacientes con artritis reumatoide que sufren de sequedad mantenida en los ojos.
The study compared the use of an eye drop device to a standard bottle in people with rheumatoid arthritis suffering from persistent dry eyes.
SpanishSe usó el método estándar del Grupo Cochrane de Neonatología (Cochrane Neonatal Review Group) para analizar los datos, con el uso del riesgo relativo (RR) y la diferencia de riesgo (DR).
The standard methods of the Cochrane Collaboration and its Neonatal Review Group were used. Three studies were eligible for inclusion in the review.