αγγλική μετάφραση του όρου «ulceración»

ES

«ulceración» Αγγλικά μετάφραση

ES

ulceración {θηλυκό}

volume_up
ulceración (επίσης: afta, úlcera)
ulceración (επίσης: afta, úlcera)
ulceración (επίσης: afta)
Foot ulceration affects 15 to 20% of people with diabetes.
No hubo beneficios generales en los parámetros de conducción nerviosa (27 estudios) o la ulceración del pie (un estudio).
There was no overall benefit on nerve conduction parameters (27 studies) or foot ulceration (one study).
No se detectaron beneficios en los parámetros de electromiografía (EMG) (27 estudios) o la ulceración del pie (un estudio).
No benefit was detected on electromyography (EMG) parameters (27 studies) or foot ulceration (one study).

Παραδείγματα χρήσης του όρου «ulceración» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

SpanishLa ulceración del pie afecta a un 15% a 20% de personas con diabetes.
SpanishNo hubo beneficios generales en los parámetros de conducción nerviosa (27 estudios) o la ulceración del pie (un estudio).
There was no overall benefit on nerve conduction parameters (27 studies) or foot ulceration (one study).
SpanishNo se detectaron beneficios en los parámetros de electromiografía (EMG) (27 estudios) o la ulceración del pie (un estudio).
No benefit was detected on electromyography (EMG) parameters (27 studies) or foot ulceration (one study).
SpanishEl dolor puede disminuir la calidad de vida y la falta de sensibilidad aumenta el riesgo de ulceración del pie diabético.
Pain may impair the quality of life and lack of feeling puts the diabetic foot at increased risk of ulceration.
SpanishEvaluar la efectividad de las intervenciones aliviadoras de presión en la prevención y tratamiento de ulceración por pie diabético.
To assess the effectiveness of pressure relieving interventions in the prevention and treatment of diabetic foot ulcers.
SpanishLa ulceración venosa de la pierna es un problema común, que representa una carga significativa en el paciente y en el sistema de asistencia sanitaria.
There is, however, some weak evidence from poor-quality research that high-frequency ultrasound may increase the healing of venous leg ulcers.
SpanishEnsayos controlados aleatorios que evaluaron intervenciones aliviadoras de presión tanto en la prevención como en el tratamiento de ulceración por pie diabético.
Randomised controlled trials evaluating pressure relieving interventions either in the prevention or the treatment of diabetic foot ulcers.
SpanishLas intervenciones para la prevención de las ulceración por pie diabético indicaron que los correctores dentro del calzado son de beneficio.
Prevention4 RCTs of pressure relieving interventions were identified.Interventions for the prevention of diabetic foot ulcers indicated that in-shoe orthotics are of benefit.
SpanishLa ulceración de las piernas es de naturaleza crónica y las úlceras se mantienen sin sanar durante meses y en algunos casos durante años, con un alto riesgo de recurrencia.
Leg ulceration is chronic in nature with ulcers being present for months and in some cases years without healing, and with a high risk of recurrence.

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «ulceración»:

ulceración
Αλλα λόγια