αγγλική μετάφραση του όρου «troyanos»

ES

«troyanos» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
troyanos {πληθ.αρσ.}
EN
ES

troyanos {πληθυντικός αριθμός αρσενικού γένους}

volume_up
1. αστρονομία
troyanos
volume_up
trojans {πληθ.αρ.}
Todos: tirios y troyanos; si hubiere tirios y troyanos, que yo no lo sé.
This goes for all of us, whether Tyrians or Trojans, although I am not sure whether there are any Tyrians and Trojans here.
Los virus informáticos, el correo basura, el phishing y los troyanos son amenazas reales en un mundo de datos virtuales.
Computer viruses, spam mail, phishing and Trojans are real threats in a world of virtual data.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «troyanos» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

SpanishTodos: tirios y troyanos; si hubiere tirios y troyanos, que yo no lo sé.
This goes for all of us, whether Tyrians or Trojans, although I am not sure whether there are any Tyrians and Trojans here.
SpanishLos virus informáticos, el correo basura, el phishing y los troyanos son amenazas reales en un mundo de datos virtuales.
Computer viruses, spam mail, phishing and Trojans are real threats in a world of virtual data.
SpanishEntre los diversos tipos de software malintencionado se incluyen, por ejemplo, los virus, los gusanos, el software espía y los troyanos.
Kinds of malware include (but are not limited to) viruses, worms, spyware, and Trojan horses.
SpanishQueda prohibida la distribución de virus, gusanos, defectos, troyanos, software malintencionado o cualquier otro elemento de naturaleza destructiva.
Don't transmit viruses, worms, defects, Trojan horses, malware, or any other items of a destructive nature.
SpanishFue una reacción totalmente desproporcionada al secuestro de dos soldados y que me recuerda las guerras de los troyanos para liberar a la bella Helena.
It was a reaction that was vastly out of proportion to the kidnapping of two soldiers and which is reminiscent of the Trojan wars fought over the beautiful Helen.