αγγλική μετάφραση του όρου «tráquea»


Μήπως εννοείτε traquear
ES

«tráquea» Αγγλικά μετάφραση

ES tráquea
volume_up
{θηλυκό}

1. ανατομία

tráquea
volume_up
trachea {ουσ.}
tráquea
volume_up
windpipe {ουσ.}
Habitualmente, cuando se utiliza un anestésico general, se coloca en la tráquea una sonda respiratoria que proporciona un sellado para tratar de prevenir este problema.
A breathing tube, which provides a seal, is normally placed in the windpipe when setting up a general anaesthetic to try to prevent this problem.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «tráquea» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishLos contenidos gástricos pueden regurgitar hacia arriba por el esófago hacia la tráquea y entrar en los pulmones cuando no existe el reflejo de la tos, p.ej. durante la anestesia general.
Stomach contents can regurgitate up the gullet into the wind pipe and enter the lungs when there is no cough reflex, e.g. during general anaesthesia.

Αλλα λόγια