αγγλική μετάφραση του όρου «túnel»

ES

«túnel» Αγγλικά μετάφραση

EN
ES

túnel {αρσενικό}

volume_up
túnel (επίσης: subterráneo)
La alternativa lógica para el túnel del Mont Blanc es el túnel Fréjus en el sur.
The natural alternative to the Mont Blanc tunnel is the Fréjus tunnel to the south.
Ayer murieron 9 personas en el túnel de San Gotardo por un accidente de circulación.
Nine people died yesterday in the St Gotthard tunnel because of a road accident.
La reapertura del túnel del Mont Blanc no requiere el acuerdo de la Comisión.
The reopening of the Mont Blanc Tunnel does not require Commission approval.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «túnel» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

SpanishEstamos demasiado atrasados en la puesta en práctica del túnel de base del Brénero.
We are, in fact, taking far too long about implementing the Brenner base tunnel.
SpanishLa Cumbre de Berlín aún tiene que demostrar que hay un túnel que conduce a esa luz.
The Berlin Summit has yet to prove that there is a tunnel leading to that light.
SpanishLa alternativa lógica para el túnel del Mont Blanc es el túnel Fréjus en el sur.
The natural alternative to the Mont Blanc tunnel is the Fréjus tunnel to the south.
SpanishAyer murieron 9 personas en el túnel de San Gotardo por un accidente de circulación.
Nine people died yesterday in the St Gotthard tunnel because of a road accident.
SpanishLa reapertura del túnel del Mont Blanc no requiere el acuerdo de la Comisión.
The reopening of the Mont Blanc Tunnel does not require Commission approval.
SpanishMarchiani, en nombre del Grupo UEN sobre el túnel de La Mancha;
(B5-0203/2002) by Mr Marchiani, on behalf of the UEN Group, on the Channel Tunnel;
SpanishEl volumen de inversiones para este túnel piloto asciende a unos 450 millones de euros.
The investment volume for this pilot tunnel amounts to approximately EUR 450 million.
SpanishHay algo de luz al final del túnel, pero no debemos subestimar los problemas.
There is some light at the end of the tunnel, but we must not underestimate the problems.
SpanishEl volumen de inversiones para este túnel piloto asciende a unos 450 millones de euros.
The investment volume for this pilot tunnel amounts to approximately EUR 450 million.
SpanishTenemos una sola línea que nos une al continente, que pasa un túnel muy útil.
We have only one rail link with the continent and this passes through a very useful tunnel.
SpanishMe complace que al menos nos haya mostrado la luz al final del túnel.
I am happy that you have at least shown us a light at the end of the tunnel.
SpanishPor lo que parece, la Comisión favorece el proyecto de túnel de Brennero.
SpanishEsta primavera, el Consejo Europeo ha demostrado que hay una luz al final del túnel.
This spring, the European Council has proven that there is a light at the end of the tunnel.
Spanish¿Por qué observamos esta continua dificultad en la circulación de los trenes en el túnel?
SpanishAcabo de pasar por el túnel que une el edificio de Belliard con éste.
I have just come across the tunnel from the Belliard building to this one.
SpanishQue tenga un buen día, señor Presidente, pero cúrese antes su visión de túnel.
SpanishSe habían desplazado durante dos días a lo largo del camino que atraviesa el túnel.
SpanishPor último, pasemos al asunto del Túnel del Brennero: el año 2021 es absolutamente inaceptable.
Finally, get a move on with the Brenner Base Tunnel: 2021 is absolutely unacceptable.
SpanishEsto ya ha ocurrido, tanto si se trata del túnel o de estas travesías.
We have already had cases of this kind, whether related to the tunnel or these sea crossings.
SpanishLa inauguración del túnel de base está prevista para el 2017.
Currently under construction, the base tunnel is scheduled to open in 2017.

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «túnel»:

túnel