αγγλική μετάφραση του όρου «ser más grande que»

ES

«ser más grande que» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
ser más grande que {αμεταβ.ρ.}

ES ser más grande que
volume_up
{αμετάβατο ρήμα}

ser más grande que (επίσης: pesar más que)
volume_up
to outweigh {αμεταβ.ρ.}

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «ser más grande que» στα αγγλικά

ser ουσιαστικό
ser ρήμα
más ουσιαστικό
más επίθετο
más επίρρημα
más σύνδεσμος
English
más αντωνυμία
English
más μετοχή
English
grande ουσιαστικό
grande επίθετο
que σύνδεσμος
que αντωνυμία
que μετοχή
English
mas σύνδεσμος
English
qué επίθετο
qué επίρρημα
English
qué αντωνυμία
¿qué? επιφώνημα
English