αγγλική μετάφραση του όρου «salvador»

ES

«salvador» Αγγλικά μετάφραση

EN

«Salvador» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
Salvador {κ.ουσ.}
volume_up
from San Salvador {επιθ.}
volume_up
of Salvador Dalí {επιθ.}
ES

salvador {αρσενικό}

volume_up
1. γενικός
salvador (επίσης: Mesías)
volume_up
saviour {ουσ.} [αγγλ.]
Bolkestein se ha convertido en el Salvador para unos y el Anticristo para otros.
Mr Bolkestein has become the saviour for some, and the Antichrist for others.
Alaba a tu Salvador, comunidad cristiana de Roma, reunida delante de
Praise your Saviour, Christian community of Rome gathered in front of
San León irrumpe diciendo: “Hoy nos ha nacido el Salvador, queridísimos”.
Leo begins, “Our Saviour, dearly beloved, was born this day.”
salvador (επίσης: Mesías)
volume_up
savior {ουσ.} [αμερ.]
precedido la venida del Salvador, la salida del « sol de justicia » en la
time of her Immaculate Conception preceded the coming of the Savior, the rising
But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ.
redeemed by the Son our Savior and enlightened by the Holy Spirit.
salvador (επίσης: libertador, libertadora, salvadora)
volume_up
deliverer {ουσ.} [ποιητ.]
2. οικονομικά
salvador
EN

Salvador {κύριο όνομα}

volume_up
1. γεωγραφία
Salvador (επίσης: El Salvador)
Las réplicas no cesan tanto en El Salvador como incluso en Nicaragua.
In some countries, such as El Salvador, people are heavily dependent on food.
En algunos países, como El Salvador, la población depende en gran medida de los alimentos.
Visité Panamá, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «salvador» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

Spanishdebía constituir un eslabón importante en la misión confiada por el Salvador a
evangelizing work among the Slav peoples was to constitute an important link in
SpanishBolkestein se ha convertido en el Salvador para unos y el Anticristo para otros.
Mr Bolkestein has become the saviour for some, and the Antichrist for others.
Spanishcon el amor del Creador y del Salvador, quien por medio de ellos aumenta y
of the Creator and the Saviour, who through them will enlarge and enrich his own
SpanishÉl es uno de los arquitectos de la crisis económica actual, no un salvador del mundo.
He is an architect of the current economic crisis, not a saviour of the world.
Spanishprecedido la venida del Salvador, la salida del « sol de justicia » en la
time of her Immaculate Conception preceded the coming of the Savior, the rising
Spanish"Hodie natus est nobis Salvator mundi": ¡Cristo es nuestro único Salvador!
“Hodie natus est nobis Salvator mundi”: it is Christ who is our only Saviour!
Spanishrefieren a aquella antigua espera histórica del Salvador, es plenamente
and to the beginning of the third, it becomes fully comprehensible that in this
Spanishsalvador y evangelizador: Cristo, enviado por el Padre, recorre ese camino
SpanishEn algunos países, como El Salvador, la población depende en gran medida de los alimentos.
In some countries, such as El Salvador, people are heavily dependent on food.
Spanishpreguntas, viene ahora alcanzada y donada en la fuente de Cristo salvador,
Spanish«Proclama mi alma la grandeza del Señor; se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador» (Lc 1, 46).
“My soul glorifies the Lord and my Spirit rejoices in God my Saviour” (Lk 1:46)
SpanishCrezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador”.
Spanishobediencia de fe al lado del Salvador que sufre, y que su maternidad será
SpanishFrente a esta realidad, el informe de Salvador Garriga Polledo es moderado.
Spanish« Antes de 1936 — decía Salvador de Madariaga— todos los españoles vivían en España y en libertad.
‘ Before 1936’, he said, ‘ all of the Spaniards lived in Spain and in freedom.
Spanish«Antes de 1936 —decía Salvador de Madariaga— todos los españoles vivían en España y en libertad.
‘Before 1936’, he said, ‘all of the Spaniards lived in Spain and in freedom.
SpanishDesde su creación hasta el presente, el Cirque du Soleil ha visitado Salvador
SpanishSalvador produce ciertamente esta « gran alegría »; pero la Navidad pone
SpanishJesucristo, Salvador del mundo, y hagan de su Evangelio la guía de su
SpanishLas réplicas no cesan tanto en El Salvador como incluso en Nicaragua.

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «salvador»:

salvador

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «Salvador»:

Salvador
San Salvador
El Salvador