αγγλική μετάφραση του όρου «salir bien»

ES

«salir bien» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
salir bien {μεταβ.ρ.}

ES salir bien
volume_up
{ρήμα}

salir bien (επίσης: conseguir, superar, sobrevivir, tener éxito)
salir bien
volume_up
to work out {ρ.} (be successful)

Παραδείγματα χρήσης του όρου «salir bien» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishHay varios organismos cuyo trabajo ayuda a que la comisión pueda salir tan bien parada.
There are a number of bodies whose work helps the committee to do such a good job.
Spanish¿Les han permitido las medidas anteriores salir demasiado bien paradas?
SpanishTodo va a salir bien cuando alcancemos acuerdos sobre las principales tareas que debe abordar Europa.
Everything will be fine when we agree on the major tasks facing Europe.
SpanishNo resulta nada obvio que los países candidatos vayan a salir bien parados en un mercado de estas características.
We cannot take for granted that countries that have attained membership will thrive in such a market.
SpanishNo se pueden transferir 1 200 millones de euros a una cuenta y pensar que todo va a salir bien.
You cannot just immediately send EUR 1.2 billion to an account and expect that everything will be sorted out.
Spanish¿a qué hora te viene bien salir?
Spanishle va a hacer bien salir un poco
Spanish¡Sabe cómo salir bien parada!
Spanishhay que salir bien tempranito
SpanishAlgunas intervenciones han hecho que parezca que todo va a salir bien siempre y cuando, sencillamente, tengamos suficientes comisarios socialdemócratas o liberales -sí, señor Schulz.
Some speeches made it sound as if everything would be fine provided that we simply had enough social democratic or liberal - yes, Mr Schulz - commissioners.