αγγλική μετάφραση του όρου «resistente»

ES

«resistente» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
resistente {αρσ./θηλ. επιθ.}
volume_up
resistente {επιθ.}

ES resistente
volume_up
{αρσενικό}

resistente
volume_up
member of the Resistance {ουσ.}

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «resistente»:

resistente

Παραδείγματα χρήσης του όρου «resistente» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Spanishcríticas desconsideradas, que es más resistente respecto a las variadas
SpanishCuanto más democracia haya en Europa, más resistente será nuestro sistema de seguridad social.
The more democracy there is in Europe, the more efficient our social security system will be.
Spanishresistente, lo que significa que si falla un fotograma durante la transmisión, el resto del vídeo no
meaning that if one frame is dropped during transmission, the rest of the video will not be
SpanishDe este modo, la caja de resonancia fabricada a partir de abeto blanco es más resistente contra la compresión.
This gives the white spruce soundboard better resistance to compression.
SpanishDesafortunadamente, nuestra carrocería todavía no es resistente a 2004.
SpanishNuestra barca debería ser lo suficientemente resistente como para sobrevivir a la tempestad.
SpanishSe trata de un elemento fundamental de nuestras iniciativas para lograr que Europa sea más resistente a las crisis.
It is an essential piece in our efforts to make Europe more crisis-proof.
SpanishEs un material muy bueno y resistente al desgaste.
SpanishEvaluar la eficacia del entrenamiento muscular inspiratorio con un dispositivo resistente externo en pacientes con asma.
To evaluate the efficacy of inspiratory muscle training with an external resistive device in patients with asthma.
SpanishLa cámara de red AXIS P1346 es una cámara de red fija para visión diurna y nocturna que ofrece un excelente rendimiento H.264 y un diseño resistente.
AXIS P1346 is a 3-megapixel day and night network camera that offers outstanding video
Spanishplaca de desviación ranurada resistente al abrasivo
SpanishComo puede ver, señor Comisario, se trata de una barra parachoques blanda diseñada a medida y mucho más resistente que la del tipo antiguo.
In some countries, particularly in Germany, the concept of conference buses is actually gaining ground.
SpanishSu construcción resultó poco resistente.
Spanisho de plástico policarbonato resistente.
Spanishacero resistente a la formación de cascarilla
Spanishválvula aprobada resistente a impacto 
SpanishLa cámara de red AXIS P1343 es una cámara de red fija para visión diurna y nocturna con gran calidad de imagen que ofrece un excelente rendimiento H.264 y un diseño resistente.
AXIS P1343 Network Camera is a fixed day and night camera with superb image quality, delivering excellent H.264
SpanishLos cacharros de arcilla y las jarras forman el conjunto más resistente de la actividad humana en esta parte del mundo, durante el periodo prehistórico hasta el presente.
The clay pots and jars form the most enduring record of human activity in this part of the world, during the prehistoric period to the present.
SpanishSi supone el final de una sola caja decorada, una bonita botella o algo envuelto en plástico y vendido en una bolsa resistente, esta legislación habrá cumplido su objetivo.
This legislation, if it signals the end of just one elaborate box, fancy bottle or something wrapped in plastic and sold in a heavyweight bag, will have done its job.