αγγλική μετάφραση του όρου «replantar»

ES

«replantar» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
replantar {μεταβ.ρ.}

ES replantar
volume_up
{ρήμα}

1. γενικός

replantar
La única manera de concebir esta medida es arrancar para replantar en el marco de una producción de calidad.
Grubbing up the vines to replant them with a view to quality production is the only sane way of planning this measure.
- hacer hincapié en la necesidad del apoyo comunitario para replantar bosques en las zonas afectadas;
- emphasises the need for Community support for the replanting of forests in the affected areas;
Por ello es necesario dar prueba de flexibilidad y permitir a las regiones en desarrollo que satisfagan la demanda replantando, limitando los excedentes en algunas regiones.
This is why we must show flexibility and allow expanding regions to meet demand by replanting vines, while reducing surpluses in certain areas.

2. βοτανική

replantar
volume_up
to set {μεταβ.ρ.} (seed)

Παραδείγματα χρήσης του όρου «replantar» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Spanish- hacer hincapié en la necesidad del apoyo comunitario para replantar bosques en las zonas afectadas;
- emphasises the need for Community support for the replanting of forests in the affected areas;
Spanish- hacer hincapié en la necesidad del apoyo comunitario para replantar bosques en las zonas afectadas;
- insists on the need to apply the EU Solidarity Fund immediately to areas and countries affected;
SpanishPor ejemplo, se están talando extensiones enormes de bosques maduros sin pensar en modo alguno en replantar o preparar la tierra para otros fines útiles.
For example, huge tracts of mature forests are being cut away without any provision whatsoever for replanting or preparation of the land for other useful purposes.

Αλλα λόγια