αγγλική μετάφραση του όρου «purificar»

ES

«purificar» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
purificar {μεταβ.ρ.}

ES purificar
volume_up
[purificando|purificado] {ρήμα}

purificar (επίσης: limpiar, depurar, asear)
If she defiled him, he cleansed her.
purificar (επίσης: lustrar)

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «purificar»:

purificar

Παραδείγματα χρήσης του όρου «purificar» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishSe han impuesto complicados proyectos para purificar su agua sin beneficio público alguno ".
Elaborate schemes of water purification are imposed upon them to no public good. "
SpanishEsos son aquellos a quienes Dios no quiere purificar sus corazones.
But he whom Allah wishes to try, you have no authority with Allah for him.
SpanishEsto resulta necesario si queremos purificar el debate.
SpanishA nadie le resultará difícil comprender la importancia que reviste purificar las emisiones de los autobuses y los camiones.
Everybody must surely realise how important it is to clean up emissions from buses and lorries.
SpanishSólo la verdad que es Jesucristo es capaz de iluminar la razón, purificar el corazón y formar la libertad humana.
Only the truth which is Jesus Christ is capable of enlightening the reason, purifying the heart and shaping human freedom.
SpanishSin duda, las aguas subterráneas son un ámbito en el que en Dinamarca pueden justificarse unas normas especiales, porque bebemos aguas subterráneas sin purificar.
This shows that, despite the Constitution ’ s talk of a high level of protection, the most stringent protection can be removed.
SpanishSin duda, las aguas subterráneas son un ámbito en el que en Dinamarca pueden justificarse unas normas especiales, porque bebemos aguas subterráneas sin purificar.
Groundwater is, of course, one area in which special rules in Denmark can be justified, because we drink non-purified groundwater.
SpanishEn definitiva, las empresas industriales no deberían tener más la posibilidad de purificar el aire y para ello verter los desechos en el agua, sino que debería haber un planteamiento global.
After all, industry should no longer be allowed to clean up the air by discharging dirt into the water; an overall approach is needed.
Spanish¿Por qué no empezar con la publicidad y exigiendo publicidad sobre el hecho de que el Gobierno de Bélgica vierte las aguas residuales sin purificar al río de la ciudad de Bruselas?
Why do we not start by publicising, or demanding publicity for, the fact that the Belgian Government allows unclean waste water to run into the river in the city of Brussels?