αγγλική μετάφραση του όρου «porra»

ES

«porra» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
porra {θηλ.}

ES porra
volume_up
{θηλυκό}

1. γενικός

porra (επίσης: macana)
volume_up
baton {ουσ.}
Las fuerzas policiales emplearon gases lacrimógenos y porras contra los manifestantes con el fin de evacuar el campamento.
The police forces used tear gas and batons against the demonstrators in order to evacuate the camp.
En Moscú, donde las autoridades les denegaron el permiso de reunión, docenas de ellos fueron detenidos cuando la policía hizo correr a la gente a golpes de porra.
In Moscow, where authorities refused to grant a permit of assembly, dozens were arrested as police rushed the crowd with batons.
Según su información, las fuerzas de seguridad golpearon a los manifestantes con palos y les propinaron descargas con porras eléctricas durante las protestas pacíficas de Sana'a.
According to Amnesty, the security forces beat protestors with sticks and shocked them with electric batons during peaceful protests in Sana'a.
porra (επίσης: club, clava, casino, mazo)
volume_up
club {ουσ.}
La violación va acompañada de bárbaras torturas, como palizas con porras y mutilaciones con cuchillos.
Rape is accompanied by barbaric torture such as beating with clubs and mutilation with knives.
No clubs or cudgels are used; guns are used instead.
porra
volume_up
cosh {ουσ.}
to cosh sb over the head
porra
porra (επίσης: garrote, macana)
volume_up
truncheon {ουσ.}
Las porras, los gases lacrimógenos y la violencia no resuelven los problemas.
Problems are not solved by truncheons, tear gas and brute force.
Se emplearon porras y cañones de agua; no se utilizaron armas de fuego.
Truncheons and water cannons were used; firearms were not.
Los refugiados fueron arrinconados y entonces la policía egipcia los atacó con cañones de agua y porras.
The refugees were cornered and the Egyptian police then attacked them with water cannon and truncheons.
porra (επίσης: cachiporra)
volume_up
billy club {ουσ.} [αμερ.] [καθ.λόγος]
porra (επίσης: cachiporra)
volume_up
bludgeon {ουσ.}
porra (επίσης: garrote, tranca)
volume_up
cudgel {ουσ.}
No clubs or cudgels are used; guns are used instead.
Hoy en día, la inmunidad se utiliza como una especie de "porra" para saldar cuentas, o como "moneda suelta" para manipular a los diputados al Parlamento.
Nowadays, immunity is used as a kind of 'cudgel' for settling one's account or as 'loose change' for manipulation of Members of Parliament.
A veces pienso que estamos intentando pedir suministros seguros y estables de materias primas de vital importancia al tiempo que amenazamos con una porra.
I sometimes think that we are trying to ask for secure, stable supplies of vitally important raw materials while wielding a cudgel.
porra
volume_up
nightstick {ουσ.} [αμερ.]

2. "seguidores, hinchas"

porra (επίσης: fans, fanaticada, parroquia)
volume_up
fans {ουσ.}

3. "de guardia, policía"

porra (επίσης: vara, palo, bordón, bastón)
volume_up
stick {ουσ.}
Si en lugar de eso se esgrime la porra de nuevas normas, es decir, una directiva a nivel de la UE, es necesario realizar cuatro brevísimas observaciones.
But if instead we wave a big stick with new legislation - a directive at EU level - then four brief comments are required.
Según su información, las fuerzas de seguridad golpearon a los manifestantes con palos y les propinaron descargas con porras eléctricas durante las protestas pacíficas de Sana'a.
According to Amnesty, the security forces beat protestors with sticks and shocked them with electric batons during peaceful protests in Sana'a.

4. παιχνίδια

porra
volume_up
draw {ουσ.}
porra
volume_up
lottery {ουσ.}

5. Μεξικό

porra (επίσης: hurra)
volume_up
hooray {ουσ.}

6. γαστρονομία, Ισπανία

porra
volume_up
type of large churro churro {ουσ.}

7. "pene", χυδαίο

porra (επίσης: verga, picha, pichula, riata)
volume_up
cock {ουσ.} [χυδαίο]
porra (επίσης: verga, picha, pichula, riata)
volume_up
prick {ουσ.} [χυδαίο]

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «porra»:

porra

Παραδείγματα χρήσης του όρου «porra» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Spanishlo tienes que hacer tú — ¡y una porra!
SpanishEn Moscú, donde las autoridades les denegaron el permiso de reunión, docenas de ellos fueron detenidos cuando la policía hizo correr a la gente a golpes de porra.
In Moscow, where authorities refused to grant a permit of assembly, dozens were arrested as police rushed the crowd with batons.