αγγλική μετάφραση του όρου «pH»

ES

«pH» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
pH {αρσ.}
EN
EN

«pH» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
pH {ουσ.}
ES

ES pH
volume_up
{αρσενικό}

1. χημεία

pH
volume_up
pH {ουσ.}
Otras medidas de monitorización del pH intraesofágico no alcanzaron significación.
Other measures of oesophageal pH monitoring did not reach significance.
Lidocaine administration produces pain due to its acidic pH.
Para la prueba del lactato se necesita una cantidad mucho más pequeña de sangre que para medir el pH.
A much smaller amount of blood is needed for the lactate test than to measure pH.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «pH»:

pH
English

Παραδείγματα χρήσης του όρου «pH» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishLa ph�nylalanine presente en el producto puede reducir la sensaci�n de hambre.
The phenylalanine present in the product may reduce the sensation of hunger.
SpanishArtículo: Patrimonio mundial de la UNESCO y cultura de paz por Danielle Maisonneuve, Ph.
In Focus... Article: UNESCO World Heritage and a Culture of Peace by Danielle Maisonneuve, Ph.
SpanishArtículo: Patrimonio mundial de la UNESCO y cultura de paz por Danielle Maisonneuve, Ph.
In Focus... Article: UNESCO World Heritage and a Culture of Peace by Danielle Maisonneuve, Ph.
Spanish• Arthur Chen Ph.D. Director, Profesor asociado.
SpanishACLS seeks applications from recent Ph.D.s
SpanishCALL FOR ABSTRACTS - Talleres PhD: Comprender el Patrimonio: Cambios y Persperctivas para el Siglo XXI 14 - 16 junio 2011.
CALL FOR ABSTRACTS - PhD Workshop : Understanding Heritage: Challenges and Perspectives for the 21st Century 14 - 16 June 2011.
SpanishEl objetivo de esta encuesta consiste en averiguar si la designación de PH puede inducir e influenciar el desarrollo regional sustentable.
The aim of this study is to find out whether the UNESCO World Natural Heritage site designation can induce and influence sustainable regional development.
SpanishPh.D., Catedrático del Departamento de Historia de la Universidad Laval, Québec, Canadá y Presidente del Comité Organizador Ms.
Ph.D. ,Associate Professor, History Department, Université Laval, Québec, Canada, President of the Organizing Committee, Ms. Marie-Claude ROCHER.
SpanishNosotros suponemos que la fibra contenida en SOYDIET, combinada con una toma frecuente de agua y la acci�n de la ph�nylalanine constituye la explicaci�n principal de los efectos del producto.
We assume that the fiber content of Soydiet together with frequent water intake and the action of phenylalanine are all responsible for these effects of the product.