αγγλική μετάφραση του όρου «pesadez»

ES

«pesadez» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
pesadez {θηλ.}

ES pesadez
volume_up
{θηλυκό}

1. γενικός

pesadez (επίσης: pesadumbre, densidad (texto), cargazón)
volume_up
heaviness {ουσ.}
El desarrollo espacial interior es el producto de la antítesis: de ocultar y de mostrar, de la pesadez y de la ligereza, de la regularidad y la irregularidad.
The inner spatial development is the product of antitheses: of concealing and revealing, heaviness and lightness, regularity and irregularity.
pesadez
volume_up
slowness {ουσ.} (dullness)
Los avatares de la nueva "directiva del chocolate" ilustran ante todo la pesadez y lentitud extraordinarias del proceso legislativo comunitario.
The misadventures of the new 'chocolate directive' primarily illustrate the extraordinary weight and slowness of the Community' s legislative process.
Los avatares de la nueva " directiva del chocolate " ilustran ante todo la pesadez y lentitud extraordinarias del proceso legislativo comunitario.
The misadventures of the new 'chocolate directive ' primarily illustrate the extraordinary weight and slowness of the Community's legislative process.
pesadez (επίσης: lo aburrido)

2. "comentario"

pesadez (επίσης: chocancia)

3. "broma pesada"

pesadez
volume_up
tiresome joke {ουσ.}

4. καθημερινός λόγος

pesadez (επίσης: aburrimiento, lata)
volume_up
bore {ουσ.} (dull thing)

5. "aburrimiento, molestia", καθημερινός λόγος

pesadez (επίσης: coñazo, rollo, lata, jartera)
volume_up
drag {ουσ.} [καθ.λόγος]
it's a drag having to wait here

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «pesadez»:

pesadez

Παραδείγματα χρήσης του όρου «pesadez» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishTres, los convenios previstos en el artículo K3 son de una pesadez desesperante.
Thirdly, the conventions provided for in Article K.3 are desperately cumbersome.
SpanishLa AEE tiene la suerte de escapar a la pesadez burocrática de procedimientos paralizantes.
The ESA is fortunate in that it escapes the cumbersome bureaucracy of paralysing procedures.
SpanishEl primero se refiere a la pesadez de las estructuras creadas para asistir a la Comisión.
The first relates to the cumbersome nature of the structures set up to assist the Commission.
SpanishSin ella, conservará e incluso desarrollará su pesadez y formalismo.
Without this flexibility it will continue to be - or even become so, if it is not already - labyrinthine and doctrinaire.
SpanishEl inicio simultáneo de las negociaciones de adhesión, por el contrario, me parece arriesgado, debido a la pesadez del procedimiento.
The simultaneous opening of accession negotiations, by contrast, seems to me risky because of the weight of the procedure.
SpanishYa se ha hablado de la pesadez del procedimiento previsto en el Tratado para llegar a comunitarizar, dentro de lo posible, las disposiciones previstas en el marco del tercer pilar.
The clumsiness of the procedure provided for by the Treaty, for just a slight communitarisation of the dispositions provided for within the framework of the third pillar, has already been mentioned.