αγγλική μετάφραση του όρου «patillas»

ES

«patillas» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
patillas {πληθ.θηλ.}
ES

patillas {θηλυκό}

volume_up
patillas
patillas
volume_up
whisker {ουσ.} [παλιομ.] (sideburns)

Παραδείγματα χρήσης του όρου «patillas» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

SpanishLos puertos serie están en la parte posterior de los equipos y tienen nueve patillas en dos filas.
The serial ports are on the backs of the computers and have nine pins in two rows.
SpanishBusca cables sueltos, patillas dobladas y conectores que no estén firmemente conectados.
Spanishson patillas, no le hagas caso
SpanishAlinee las patillas de la tarjeta de sonido con la ranura y presione la tarjeta hacia abajo con suavidad para asentarla en la ranura.
Line up the pins on the sound card with the slot and push the card gently down so that it sits in the slot.
SpanishSi las patillas de la tarjeta no están perfectamente alineadas con las patillas de la ranura de expansión, la tarjeta no funcionará correctamente.
If the pins on the card aren't perfectly aligned with the pins in the expansion slot, the card won't work properly.