αγγλική μετάφραση του όρου «ostentación»

ES

«ostentación» Αγγλικά μετάφραση

ES

ostentación {θηλυκό}

volume_up
debe ser bien pensado lo que se quiere acentuar con mayor fuerza y, en la medida de lo posible, sin caer en exagerada ostentación, ha de ser cuidado el tono mismo de la voz.
Important themes should be highlighted, without ostentation, after careful reflection.
ostentación (επίσης: huachafería, ínfulas, guachafería)
ostentación (επίσης: pavoneo)
ostentación
volume_up
floss {ουσ.} [αμερ.] [καθ.λόγος] (pretentious display)
ostentación (επίσης: fanfarronería)

Παραδείγματα χρήσης του όρου «ostentación» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

SpanishEn su caso prevalecen la ostentación del poder militar y la posibilidad de utilizarlo.
SpanishEl barco de la Unión Europea está a merced de las olas de la ostentación de poder estadounidense.
The dingy of the European Union is struggling hard to cope with the waves of American power display.
SpanishEsta ostentación marcial provoca miedos a los albanos y les obliga naturalmente a huir, mientras nosotros miramos sin más.
This warlike activity is frightening the Albanians and of course putting them to flight, and we are standing by and watching, as is our wont.
SpanishPero, al mismo tiempo, el poder ha continuado destinando sumas exorbitantes a su presupuesto militar o a gastos de ostentación.
Yet at the same time, the authorities continued to squander exorbitant sums of money on the military budget and on ceremonial expenditure.
SpanishA menudo, cuando hablamos de fuentes de energía alternativa, hablamos con ostentación de energía eólica y energía solar y, por supuesto, no deberíamos hacerlo.
Often, when we talk about alternative energy sources, we talk ostentatiously about wind energy and solar energy, and of course we should do that.
Spanishdebe ser bien pensado lo que se quiere acentuar con mayor fuerza y, en la medida de lo posible, sin caer en exagerada ostentación, ha de ser cuidado el tono mismo de la voz.
Important themes should be highlighted, without ostentation, after careful reflection. A pleasant speaking voice should be cultivated. Preachers
Spanishricos, también, de forma paralela, en los países menos desarrollados se ven a menudo manifestaciones de egoísmo y ostentación desconcertantes y escandalosas.
parallel fashion, in the less developed countries one often sees manifestations of selfishness and a flaunting of wealth which is as disconcerting, as it is scandalous.
SpanishEl proyecto de ley, ya adoptado por el Senado, según el cual se boicoteará al Tribunal y a todo país que colabore con él constituye un insólito ejemplo de ostentación de poder.
A rare insight into the arrogance of power is provided by a bill that has already been adopted by the Senate and that boycotts the court and every country which participates in it.

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «ostentación»:

ostentación