αγγλική μετάφραση του όρου «nosotras»

ES

«nosotras» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
nosotras {αντων.}
EN
ES

nosotras {αντωνυμία}

volume_up
nosotras (επίσης: nosotros, nos)
volume_up
we {αντων.}
Nosotras, las mujeres, nos negamos a que estos miedos nos paralicen y embarguen.
We women refuse to be paralysed or divided by these fears.
Debemos esforzarnos nosotras mismas, y eso resulta también especialmente aplicable a los nuevos países.
We must make the effort ourselves, and that applies just as much to the new countries.
We are able but the rest of the female population is not?
nosotras (επίσης: nosotros)
volume_up
us {αντων.} (after preposition)
En conclusión, permítanme decir que, por suerte, para nosotras las mujeres, eso no es difícil.
In conclusion, let me say that luckily for us women, this is not difficult.
La defensa de estas tradiciones tiene para nosotras un límite clarísimo.
For us, the defence of these traditions has a very clear limit.
Chile ha sido, para nosotros y nosotras, un país de acogida y asilo.
Chile has been a source of protection and asylum for us in the past.
nosotras (επίσης: nosotros)
volume_up
us {αντων.} (emphatic use)
En conclusión, permítanme decir que, por suerte, para nosotras las mujeres, eso no es difícil.
In conclusion, let me say that luckily for us women, this is not difficult.
La defensa de estas tradiciones tiene para nosotras un límite clarísimo.
For us, the defence of these traditions has a very clear limit.
Chile ha sido, para nosotros y nosotras, un país de acogida y asilo.
Chile has been a source of protection and asylum for us in the past.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «nosotras» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishEs un compromiso no solo para nosotras, sino para las futuras generaciones.
This is a commitment to the women of today and also to the women of future generations.
SpanishTambién querría agradecer a la Señora Comisaria que haya estado con nosotras y las palabras que nos ha dirigido.
I must also thank the Commissioner for being here and for her words.
SpanishTambién muchos de nosotros y nosotras estamos esperando que la Comisión aclare ese punto importante y decisivo.
I believe that many Members of this House expect the Commission to clarify this serious and very important issue.
Spanish[Poco] después, una de las dos [jóvenes] se acercó a él con paso recatado, y dijo: "Mi padre te invita para recompensarte por haber abrevado por nosotras [el rebaño]."
So he watered their flock for them; then he turned aside into the shade and said, "My Lord!