αγγλική μετάφραση του όρου «memoria disponible»

ES

«memoria disponible» Αγγλικά μετάφραση

ES memoria disponible
volume_up
{θηλυκό}

memoria disponible

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «memoria disponible» στα αγγλικά

memoria ουσιαστικό
disponible επίθετο
disponible
English

Παραδείγματα χρήσης του όρου «memoria disponible» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishUna memoria disponible de más de 4 GB puede hacer que el equipo sea más eficaz si deseas tener todo en ejecución al mismo tiempo y rara vez cierras algo.
Having more than 4 GB of memory available can make your computer more responsive if you like to keep everything running at once and rarely close anything.
SpanishSin embargo, una memoria disponible mayor a 3,5 GB generalmente no tiene importancia a menos que realmente tengas muchos elementos abiertos al mismo tiempo (se explica más adelante).
But having more than 3.5 GB available usually won’t matter unless you really keep a lot of things open at once (more on that later).
SpanishSi es así, intente aumentar la memoria virtual disponible, agregar más memoria de acceso aleatorio (RAM) a la impresora o imprimir secciones más pequeñas del archivo.
If this is the case, try increasing the available virtual memory, adding more random access memory (RAM) to the printer, or printing smaller sections of the file.
SpanishEl primer número es la cantidad de RAM y de memoria virtual actualmente en uso y el segundo número es la cantidad de RAM y de memoria virtual disponible en el equipo.
The first number is the amount of RAM and virtual memory currently in use, and the second number is the amount of RAM and virtual memory available on your computer.