αγγλική μετάφραση του όρου «medrar»

ES

«medrar» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
medrar {αμεταβ.ρ.}

ES medrar
volume_up
[medrando|medrado] {αμετάβατο ρήμα}

1. γενικός

medrar (επίσης: cultivar, crecer, gestarse, andar)
medrar (επίσης: prosperar)
Es tal visión de Europa la que los progresistas de todos los partidos de esta Cámara desean que medre y se difunda.
It is that vision of Europe that progressives from all parties in this House want to see thrive and expand.

2. "prosperar"

medrar
medrar (επίσης: agitarse)
Llegarán generaciones, en el porvenir, que se pregunten qué fue lo que les permitió medrar durante tanto tiempo.
Future generations will come to wonder how they have flourished for so long.
Yo no puedo dejar que se desarrollen y medren sin oponer una lucha enérgica.
For me there is no question of allowing them to develop and to flourish without fighting with all our might.

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «medrar»:

medrar

Παραδείγματα χρήσης του όρου «medrar» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishLlegarán generaciones, en el porvenir, que se pregunten qué fue lo que les permitió medrar durante tanto tiempo.
Future generations will come to wonder how they have flourished for so long.