αγγλική μετάφραση του όρου «medrar»

ES

«medrar» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
medrar {αμεταβ.ρ.}
ES

medrar [medrando|medrado] {αμετάβατο ρήμα}

volume_up
1. γενικός
Es tal visión de Europa la que los progresistas de todos los partidos de esta Cámara desean que medre y se difunda.
It is that vision of Europe that progressives from all parties in this House want to see thrive and expand.
2. "prosperar"
Llegarán generaciones, en el porvenir, que se pregunten qué fue lo que les permitió medrar durante tanto tiempo.
Future generations will come to wonder how they have flourished for so long.
Yo no puedo dejar que se desarrollen y medren sin oponer una lucha enérgica.
For me there is no question of allowing them to develop and to flourish without fighting with all our might.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «medrar» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

SpanishLlegarán generaciones, en el porvenir, que se pregunten qué fue lo que les permitió medrar durante tanto tiempo.
Future generations will come to wonder how they have flourished for so long.

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «medrar»:

medrar