αγγλική μετάφραση του όρου «meditar sobre»

ES

«meditar sobre» Αγγλικά μετάφραση

ES

meditar sobre {ρήμα}

volume_up
1. γενικός
meditar sobre (επίσης: considerar, cavilar sobre, pensar)
volume_up
to chew over {ρ.} [καθ.λόγος]
meditar sobre
volume_up
to meditate {μεταβ.ρ.} [ποιητ.] (consider)
meditar sobre (επίσης: reflexionar sobre)
volume_up
to mull over {ρ.} (events, issue)
2. θρησκεία
meditar sobre
volume_up
to contemplate {μεταβ.ρ.} (ponder)

Παραδείγματα χρήσης του όρου «meditar sobre» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

Spanishmeditar junto a María sobre estas palabras y, especialmente sobre la expresión
SpanishEste tema ofrece la oportunidad a la Iglesia de meditar y actuar sobre la
This theme provides an opportunity for the Church to meditate and act on the
SpanishEl Tribunal falló a su favor, y el Comisario haría bien en meditar sobre esto.
The Court found in her favour and that is something that the Commissioner will reflect on.
SpanishDe modo que dejemos ya de meditar sobre Copenhague y tomemos la iniciativa otra vez.
So let us move on from soul-searching about Copenhagen and take the initiative once again.
SpanishDebería meditar profundamente sobre cómo alcanzar esos objetivos.
Spanisha meditar sobre nuestras responsabilidades, pidiendo perdón y perdonando.
SpanishFundamentalmente, debemos meditar ahora sobre la producción de alimentos.
SpanishCreo que los gobiernos y las diplomacias nacionales deberían meditar sobre este texto y sacar conclusiones.
It seems to me that governments and national diplomats should carefully consider this text, and draw conclusions from it.
SpanishLa prensa sensacionalista británica haría bien en meditar sobre este hecho, antes de abandonarse al fomento de la xenofobia en torno a este asunto.
The British tabloid media would do well to ponder on that fact before they indulge in any further xenophobia on this issue.
SpanishCuando los Estados miembros vuelvan a reunirse para discutir el proyecto de constitución de Europa, deberían recordar la caótica Cumbre de Niza y meditar sobre los costes del fracaso.
This claim always reminds me of Nikita Khrushchev in the 1950s and 1960s, when the Soviet Union wanted to outdo the US.
SpanishDeberían meditar detenidamente sobre los efectos en sus propios electorados que observan con creciente distanciamiento la distante y torpe superestructura europea.
They should think carefully about the effects on their own electorates who are watching with increasing disenchantment the distant and cumbersome European superstructure.
SpanishSanter debe meditar sobre William Shakespeare.
You know the quotation from Hamlet: 'though this is madness, yet there is method in it' - it would be a good idea for Mr Santer to study William Shakespeare.
SpanishLos que creen que el mercado y solo el mercado puede garantizar una asistencia sanitaria de calidad para todos, deberían meditar sobre la situación de los Estados Unidos de América.
Those who believe that the market, and the market alone, could guarantee high-quality health care for all should reflect on the situation in the United States.
SpanishEllo me ha incitado una vez más a meditar sobre el concepto de derechos humanos.
Mr President, in this combined approach respect for human rights in and outside the Union is central which has prompted me to reflect yet again on the issue of human rights.
SpanishEspero que sepan entenderlo en el espíritu con que se plantea y meditar sobre las diversas formas de lograr el objetivo que compartimos: mantener la seguridad del abastecimiento energético en Europa.
I hope you will take this in the spirit in which it is intended and reflect on different ways of achieving the objective that we share: maintaining security of supply for energy in Europe.
SpanishClaridad: su visión política, como se ha expuesto esta mañana, no satisface del todo nuestra visión, y debe ampliar y meditar mucho sobre la Europa social, el medio ambiente y otros aspectos.
Clarity: your political vision, as expounded this morning, does not completely satisfy our vision, and you have to expand and think very much about social Europe, the environment and other aspects.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «meditar sobre» στα αγγλικά

sobre μετοχή
sobre ουσιαστικό
meditar ρήμα