αγγλική μετάφραση του όρου «máscara»


Μήπως εννοείτε mascar, mascara, to mascara
ES

«máscara» Αγγλικά μετάφραση

ES máscara
volume_up
{θηλυκό}

1. γενικός

máscara (επίσης: careta, antifaz, mascarilla, catátula)
volume_up
mask {ουσ.}
Los campos enmascarados se componen de una máscara de entrada y otra de dibujo.
Masked fields consist of an input mask and a character mask.
Activa el diálogo Definir entrada de bibliografía con una máscara de entrada vacía.
Calls the Define Bibliography Entry dialog with an empty input mask.
vídeo en red, una máscara de subred y la dirección IP del enrutador predeterminado, o bien
mask and the IP address of the default router, or using a management software tool such as
máscara (επίσης: máscara facial, luneta)
volume_up
face mask {ουσ.}
Determinar el efecto de la ventilación de presión positiva no invasiva nocturna por medio de una máscara nasal o máscara facial en pacientes con EPOC.
To determine the effect of nocturnal non-invasive positive pressure ventilation via nasal mask or face mask in patients with COPD.
También se debe considerar en la práctica la posible necesidad de una máscara facial en los niños más pequeños que usan los espaciadores de fabricación casera.
The possible need for a face-mask in younger children using home-made spacers should also be considered in practice.

2. "apariencia"

máscara (επίσης: comparecimiento, estampa, físico, presencia)
volume_up
appearance {ουσ.} [ιδιωμ.]
Cada máscara tiene un diseño distinto y la mayoría de ellas incorporan las funciones básicas del Reproductor, como el ajuste del volumen.
Each skin has a distinct appearance, and most skins incorporate basic Player functions, such as the ability to adjust the volume.
Algunas máscaras solamente cambian el aspecto del Reproductor con gráficos y animaciones, mientras que otras también agregan nuevas funciones.
Some skins just change the appearance of the Player with graphics and animations, while some also add new features.
Cada máscara tiene un aspecto distinto y la mayoría de ellas incorporan funciones del Reproductor básicas como la reproducción y la capacidad de ajustar el volumen.
Each skin has a distinct appearance and most skins incorporate basic Player functions such as playing and the ability to adjust the volume.

3. Πληροφορική

máscara (επίσης: skin)
volume_up
skin {ουσ.}
Esta opción muestra el Reproductor en el modo de máscara con la máscara elegida.
This displays the Player in skin mode using the skin that you chose.
El creador de una máscara determina la funcionalidad que ésta proporciona.
The functionality that a skin provides is determined by its creator.
Las características que ofrece una máscara son determinadas por su creador.
The features that a skin provides are determined by its creator.

4. "persona disfrazada"

máscara (επίσης: mascarita)
máscara (επίσης: mascarita)
volume_up
masker {ουσ.} [αρχαϊσμός]

5. αυτοκίνηση, Χιλή

6. "de un auto", Χιλή

máscara (επίσης: rejilla, reja, verja)
volume_up
grille {ουσ.}

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «máscara»:

máscara

Παραδείγματα χρήσης του όρου «máscara» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Spanishmáscara completa con filtro de gran eficacia para particulado
SpanishAbre el diálogo Definir entrada de bibliografía con una máscara de entrada vacía.
SpanishSe trata de un paso atrás por la vía de la negación de un principio, pero que lleva la máscara del progreso.
It is a retreat via the negation of a principle, but it masquerades as progress all the same.
Spanishmáscara completa autocontenida que opere a demanda de presión u otro tipo de presión positiva
self contained breathing apparatus with full facepiece operating in pressure demand or other positive pressure mode
Spanishmáscara completa del tipo autocontenido
SpanishSi la Unión Europea quiere ser un ejemplo para el mundo, no podemos ponernos una máscara y no arreglar nuestra propia casa.
If the EU is to set an example to the world, we cannot put blinkers on and not put our own house in order.
Spanishmáscara purificadora de aire motorizada
Spanishtras una máscara de indiferencia
SpanishSi el Parlamento Europeo quiere desempeñar su papel, debe exigir que termine la acción del UÇK, sea cual sea la máscara con la que aparezca, militar o policial.
If Parliament wishes to play its role, it needs to put an end to KLA action, under all its guises, both policing and military.
SpanishDesgraciadamente, en este momento hay muchos partidos que se han quitado su máscara ideológica y muestran, por ello, muy pocos ideales y demasiado materialismo.
Unfortunately, there are too many parties at the moment which have shed their ideological feathers and, as a result, display too little ambition and too much materialism.