αγγλική μετάφραση του όρου «ligadura»

ES

«ligadura» Αγγλικά μετάφραση

ES ligadura
volume_up
{θηλυκό}

1. γενικός

ligadura
volume_up
glissando {ουσ.}

2. ιατρική

ligadura
volume_up
ligaton {ουσ.}
ligadura
volume_up
ligature {ουσ.}

3. μουσική

ligadura
volume_up
ligature {ουσ.}
ligadura
volume_up
slur {ουσ.} (mark)
Cuando quieras finalizar la ligadura, solo tienes que pulsar Mayús+S.
When you want the slur to stop, simply type Shift-S.
Ahora puedes iniciar y finalizar ligaduras de expresión y reguladores durante la introducción de notas.
You can now start and stop lines, such as slurs and hairpins, during note input.
Introduce la nota, pulsa S para iniciar una ligadura de expresión, después introduce algunas notas más; Sibelius ajusta automáticamente el extremo derecho de la ligadura a cada nota sucesiva.
Input one note, hit S to start a slur, then input some more notes—Sibelius automatically snaps the right-hand end of the slur to each successive note.
ligadura
volume_up
tie {ουσ.}

4. ναυτικές επιστήμες

ligadura
volume_up
lashing {ουσ.}

5. γλωσσολογία

ligadura
volume_up
glide {ουσ.}

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «ligadura»:

ligadura

Παραδείγματα χρήσης του όρου «ligadura» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishEl tratamiento del cordón al momento del parto coincidió, con doble ligadura y corte inmediato después del alumbramiento.
Cord management at delivery was consistent with double clamping and immediate cutting after delivery of the baby.
SpanishSin embargo, existen pruebas de que la cirugía valvular junto con la ligadura (unión de la vena) puede dar mejores resultados a largo plazo en determinadas personas.
Not enough evidence on the effects of surgery for deep venous incompetence
SpanishEl otro ensayo comparó la valvuloplastia externa y la ligadura (V+L) de las venas superficiales insuficientes con ligadura solamente (L).
The other trial compared external valvuloplasty and ligation (V+L) of incompetent superficial veins against ligation only (L).