αγγλική μετάφραση του όρου «jirafa»

ES

«jirafa» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
jirafa {θηλ.}

ES jirafa
volume_up
{θηλυκό}

1. γενικός

jirafa
volume_up
boom {ουσ.} (for microphone)

2. ζωολογία

jirafa
volume_up
giraffe {ουσ.}
Mucha gente me ha preguntado si el Comisario tiene algo contra las jirafas.
Many people have asked me that question: what has the Commissioner got against giraffes?
Es como si una jirafa tuviera una etiqueta de nombre "perro". El hecho de que en la etiqueta se indique que es un perro no significa que en realidad lo sea.
It's like a giraffe wearing a name tag that says "dog." Just because it says it's a dog, doesn't mean it's actually a dog.
And finally: tell us, what have you got against giraffes?

Αλλα λόγια