αγγλική μετάφραση του όρου «izquierda»

ES

«izquierda» Αγγλικά μετάφραση

EN
volume_up
izquierda {θηλ.επιθ.}
EN

ES izquierda
volume_up
{θηλυκό}

izquierda (επίσης: zurdazo)
volume_up
left {ουσ.}
del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica
the Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left
La izquierda y la extrema izquierda han clamado contra la directiva.
People on the left and the extreme left have raised a hue and cry against the Directive.
(Grandes y prolongados aplausos de la izquierda y del centro izquierda)
(Loud and sustained applause from the left and centre left)

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «izquierda»:

izquierda

Παραδείγματα χρήσης του όρου «izquierda» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishNúmero de hoja de la esquina superior izquierda del área de celdas, contado a partir de 0.
SpanishEl Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea considera que este planteamiento es muy simplista.
It is supposed to lead to cheaper flights, a wider range of flights and no more delays.
SpanishLamento que otros Grupos de izquierda no se unan a nosotros sobre la base del contenido de esta resolución.
That is the essence of the message which will be expressed by the European Parliament.
SpanishCon los cuatro símbolos de la izquierda seleccione el tipo de hiperenlace que hay que insertar.
SpanishNo estoy satisfecho de mucho de lo que he oído sobre las comparecencias, tanto de la izquierda como de la derecha.
We have more than enough challenges ahead of us for us to be playing little games.
SpanishMe complace que por una vez la izquierda y la derecha de esta Cámara hayan puesto a su gente primero.
If the general interest is proven, then it must take precedence over often selfish considerations.
SpanishPara ello, pulsa el icono de la aplicación Google Docs que encontrarás en la esquina superior izquierda de la pantalla.
You’ll also see the following options in the top right of your Documents List:
SpanishLas entradas de este campo de lista dependen de la selección realizada en el campo de lista de la izquierda Base de datos.
The entries in this list box depend on your selection in the Database list box.
SpanishEn este caso, la mano izquierda no sabe lo que hace la derecha.
SpanishLa forma del puntero del ratón (flecha azul hacia la derecha o la izquierda) le mostrará hacia donde se va a alinear el texto.
The shape of the mouse pointer shows you how the text you enter will be aligned.
SpanishCuando termines, haz clic en la X de la esquina superior izquierda para cerrar la aplicación y guardar los cambios.
When you're done working, click the X in the upper-right corner—that will close and save it.
SpanishLos Gobiernos franceses, tanto de derecha como de izquierda, son especialmente culpables en este sentido.
That is why we say that the European Union and the United States of America have a different objective.
SpanishMientras América acelera y una Asia resurrecta avanza por el carril de la izquierda, Europa se está quedando rezagada.
It must also continue to express its criticism of the conduct of elections in that country.
SpanishEn la Izquierda Verde Nórdica celebramos el hecho de que la comisión haya hecho este avance.
We should instead be proceeding on the basis that what is at issue here are animals, that is to say sentient creatures.
SpanishSi quieres recuperar la colección, accede a la Papelera en el panel de navegación situado a la izquierda.
From there, select the collection in question, and select Restore to Documents List from the menu options.
SpanishNúmero de fila de la esquina superior izquierda del área de celdas, contado a partir de 0.
If nParam is 0, the description itself is supposed to be provided in pDesc; in this case, pName does not have any meaning.
SpanishMiranda y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Alianza Libre Europea;
B5-0276/99 by Mr Miranda and others, on behalf of the GUE/NGL Group;
SpanishLas entradas de esta lista dependen de la selección realizada en la lista de la izquierda, denominada Base de datos.
Spanishcon un poco de mano izquierda conseguimos que nos dejara ir
SpanishNos resulta embarazoso que los diputados de la izquierda, en concreto, no quieran superar la cifra de 200 millones de euros.
That country is not after all a candidate Member State with a concrete prospect of accession.

Αλλα λόγια