αγγλική μετάφραση του όρου «itinerario»

ES

«itinerario» Αγγλικά μετάφραση

ES itinerario
volume_up
{αρσενικό}

itinerario
volume_up
itinerary {ουσ.}
Podría incluir en su itinerario alguno de los 25 Destinos Europeos de Excelencia seleccionados en 2011.
You could include in your itinerary one of the 25 European Destinations of Excellence for 2011.
Esperamos que el momento final de este itinerario sea la aprobación en el Consejo Europeo del mes de junio.
The final moment of this itinerary will, hopefully, be an endorsement in the June European Council.
This action programme will serve as an itinerary.
itinerario (επίσης: hoja de ruta)
volume_up
roadmap {ουσ.}
Hablar es fácil, pero lo que ahora necesitamos es que se ponga en práctica el itinerario.
Words are easy, what we need now is for the roadmap to be implemented.
El Grupo liberal acoge con agrado la fecha de 2007 y un itinerario para Bulgaria y Rumania.
The Liberal Group welcomes the date of 2007 along with a roadmap for Bulgaria and Romania.
La Comisión elaborará un itinerario para aquellos países que no entren a formar parte de la primera fase de ampliación.
The Commission will sketch a roadmap for the countries that are not involved in the first enlargement round.
itinerario (επίσης: trayecto, camino, ruta, carrera)
volume_up
route {ουσ.}
El "principio del itinerario más corto" debe ser menos importante que el "principio del itinerario más seguro" .
The 'shortest route principal' should be secondary to the 'safest route principle' .
El " principio del itinerario más corto " debe ser menos importante que el " principio del itinerario más seguro ".
The'shortest route principal'should be secondary to the'safest route principle '.
Some sort of route map or check list is helpful and desirable.

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «itinerario»:

itinerario

Παραδείγματα χρήσης του όρου «itinerario» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Spanishcompromiso de purificación personal, este mismo itinerario espiritual,
personal purification, to relive this same spiritual journey, by becoming more
SpanishItinerario de Formación permanente – Provincia de la Sagrada Familia en Egipto
Itinierary of Ongoing Formation – Province of the Holy Family in Egypt
Spanishinvocado confiadamente durante el itinerario humano y sacerdotal, entre en el océano
Spirit whom he has invoked on his journey as man and as priest, he will
SpanishEl itinerario de las negociaciones adjudicado a la Presidencia española era muy exigente.
The timetable for the negotiations given to the Spanish Presidency was very demanding.
Spanishnormalmente la meta visible del itinerario de los peregrinos: «Con el
pilgrimage(2) and that of the shrine, which is usually the visible goal of
Spanishconsiderar parte fundamental del itinerario de preparación de los jóvenes
present te see as an essential part of the young people’s preparation
Spanishunificarla en un itinerario progresivo de conformación a Jesucristo
involving the whole person in a progressive journey of conformity to Jesus
Spanishpiadoso, llamado Simeón, aparece al comienzo del « itinerario » de la fe de
Spanishorientar el itinerario formativo y, al mismo tiempo, señala la meta
guiding the formation process and, at the same time, lays down the end to
Spanishitinerario de cada uno de sus miembros hacia el diaconado con el apoyo de
Spanishparticipan principalmente laicos, un itinerario de fe y de testimonio
a concrete ecclesial reality with predominantly lay membership, a faith
Spanishquien está dedicada particularmente la segunda etapa del itinerario
the Lord, to whom we dedicate in a special way the second stage of the
SpanishDios mismo nos invita a un itinerario de penitencia y purificación
invites us to undertake a journey of penance and inner purification in
SpanishA lo largo del itinerario de nuestra peregrinación por Polonia nos encontramos nuevamente con María.
Once again in the course of our pilgrimage across Poland we meet Mary.
SpanishLos Ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa decidieron el itinerario del viaje el lunes en Bruselas.
On Monday, in Brussels, the foreign and defence ministers defined where we are headed.
Spanishsignificado: el de la conclusión de un itinerario y el de una
SpanishUn hombre justo y piadoso, llamado Simeón, aparece al comienzo del « itinerario » de la fe de María.
A just and God-fearing man, called Simeon, appears at this beginning of Mary's "journey" of faith.
SpanishEl itinerario formativo deberá tener en cuenta estas
account of these variations and offer differentiated spiritual paths
SpanishDios mismo nos invita a un itinerario de penitencia y purificación interior para renovar nuestra fe.
God himself invites us to undertake a journey of penance and inner purification in order to renew our faith.
SpanishEL ITINERARIO DE LA FORMACIÓN AL DIACONADO PERMANENTE