αγγλική μετάφραση του όρου «insustituible»

ES

«insustituible» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
insustituible {αρσ./θηλ. επιθ.}

ES insustituible
volume_up
{αρσενικό και θηλυκό επίθετο}

insustituible (επίσης: irreemplazable)
volume_up
irreplaceable {επιθ.}
insustituible para el discernimiento de las cuestiones de mayor actualidad
irreplaceable for discerning the urgent matters to which programmes should
valorando su papel insustituible en una sociedad en continua mutación
participation, appreciating their irreplaceable role in a society marked
¿Cuáles son los valores centrales de la insustituible educación de los padres?
What are the central values of irreplaceable parental education?

Παραδείγματα χρήσης του όρου «insustituible» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Spanishreferencia a la persona, la Iglesia siente más urgente e insustituible su
its essential reference to the person, the Church more urgently feels how
Spanishsingular e insustituible contribución a la propagación de la fe y
an 'outstanding and absolutely necessary contribution to the spread of the faith
Spanishmás humanas y dar valor a su papel insustituible en una sociedad en
Spanishinstrumento insustituible y eficiente para la promoción del laicado
SpanishCorresponde pues a los Estados miembros, cuya función parece decididamente insustituible, recuperar la iniciativa.
It is therefore up to the Member States, whose role is pivotal, to once again seize the initiative.
SpanishFinalmente, aquel que se prepara al diaconado « debe considerarse protagonista necesario e insustituible de su formación:
28. Finally, the man preparing for diaconate “...is a necessary and
SpanishPero, siendo su contribución insustituible, el valor de mercado de los bienes producidos se configura gradualmente.
And while their contribution is unique, the works which they produce only gradually acquire a market value.
SpanishLa Virgen María, por su papel insustituible en el misterio de Cristo, representa la imagen y el modelo de la Iglesia.
The Virgin Mary, by her unique role in the mystery of Christ, represents the exemplar and model of the Church.
SpanishEsa palabra -insustituible- es una palabra que denota no una situación intergubernamental sino, más bien, una unión.
That word - there is no substitute for it - is a word denoting not an intergovernmental situation, but rather union.
SpanishEn el futuro deberá seguir distinguiéndose, como en el pasado, por su eficacia insustituible en la actividad misionera ad
In the future, as in the past, they should be distinguished by their indispensable contribution to
SpanishIndependientemente de ello, es insustituible para la movilidad física y espiritual y el desarrollo personal del individuo.
In addition, it is indispensable for intellectual and physical mobility and the personal development of the individual!
Spanishevangelizadora insustituible.
SpanishLa OIT está haciendo, con su método tripartito, una tarea insustituible para dotar de coherencia y de racionalidad a nuestro mundo.
The ILO, with its tripartite method, is doing invaluable work in bringing coherence and rationality to our world.
SpanishEn el futuro deberá seguir distinguiéndose, como en el pasado, por su eficacia insustituible en la actividad misionera ad gentes.
In the future, as in the past, they should be distinguished by their indispensable contribution to missionary activity ad gentes.
SpanishDebido a sus variadas competencias especializadas, puede prestar a la Agencia un apoyo insustituible en las tareas que le ha asignado el Tratado.
On account of its diverse expertise it is able to lend the Agency unique support for the tasks entrusted to it by the Euratom Treaty.
SpanishDebido a sus variadas competencias especializadas, puede prestar a la Agencia un apoyo insustituible en las tareas que le ha asignado el Tratado.
Because of its varied expertise the Committee could provide the Agency with unique support in the tasks assigned to it by the Treaty.
SpanishLa finalización del mercado interior de servicios postales necesita tener en cuenta no solo la importancia económica del sector, sino también su insustituible dimensión territorial y social.
The so-called abolition of sexual discrimination at work has been used as an alibi for removing rights derived from the specific needs of women due to their reproductive function.