αγγλική μετάφραση του όρου «inclinando»

ES

«inclinando» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
inclinando {ενεργ.μετ.}
EN
volume_up
inclinar {μεταβ.ρ.}

ES inclinando
volume_up
{ενεργητική μετοχή}

inclinando
volume_up
bowing {ενεργ.μετ.}

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «inclinar»:

inclinar

Παραδείγματα χρήσης του όρου «inclinando» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishEs discutible y creo que el debate se está inclinando actualmente en contra de esta práctica.
It is debatable and I think the debate is moving against that in modern times.
SpanishPoco a poco me estoy inclinando hacia la opinión de que deberíamos reunirnos en Bruselas, a donde el viaje no dura catorce horas.
I am gradually coming round to the opinion that we must assemble in Brussels, which does not take fourteen hours to reach.
SpanishPor este motivo, los demás foros -que también han comenzado con propuestas de retención más altas- se están inclinando por establecer también el 5 %.
That is why other forums - also having started with higher retention proposals - are tending to settle on 5% too.
SpanishInclinando el techo hacia esa dirección, la propuesta podría conseguir dar un valor añadido facilitando asientos adicionales para eventos deportivos.
By sloping the roof in this direction, the proposal could provide additional value by providing seating for sports events.
SpanishEn el marco del Tratado de Lisboa, como colegislador y socio importante del Parlamento Europeo, ¿no se está inclinando quizá hacia un programa legislativo?
Under the Treaty of Lisbon, as colegislator and important partner for the European Parliament, should you perhaps now be working towards the legislative programme?