αγγλική μετάφραση του όρου «inclinable»

ES

«inclinable» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
inclinable {αρσ./θηλ. επιθ.}
EN

«inclinable» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
inclinable {επιθ.}

ES inclinable
volume_up
{αρσενικό και θηλυκό επίθετο}

inclinable
volume_up
inclinable {επιθ.}

Παραδείγματα χρήσης του όρου «inclinable» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Spanish¿Busca fabricantes con licencia de las tecnologías de rueda inclinable de Microsoft?
Looking for a licensed manufacturer of Microsoft’s Tilt Wheel technologies?
SpanishDesplácese en cuatro direcciones para una mayor eficacia y confort con la tecnología de rueda inclinable.
Scroll four ways for greater efficiency and comfort with Tilt Wheel Technology.
SpanishLos fabricantes siguientes tienen licencia para distribuir productos de rueda inclinable a sus clientes de marca final/OEM.
The following manufacturers are licensed to ship Tilt Wheel Products to their OEM/End Brand customers.
SpanishVer fabricantes con licencia para rueda inclinable
SpanishDexin Corporation es un licenciatario autorizado para el suministro global de tecnologías de rueda inclinable y de ampliación de Microsoft.
Dexin Corporation is an authorised Licensee for the global supply of Microsoft’s Tilt Wheel and Magnifier technologies.
SpanishDexin Corporation es un licenciatario autorizado para el suministro global de tecnologías de rueda inclinable y de ampliación de Microsoft.
Dexin Corporation is an authorized Licensee for the global supply of Microsoft’s Tilt Wheel and Magnifier technologies.
SpanishMonterey International es un licenciatario autorizado para el suministro global de tecnologías U2, de rueda inclinable y de ampliación de Microsoft.
Monterey International is an authorised Licensee for the global supply of Microsoft’s U2, Tilt Wheel and Magnifier technologies.
SpanishMonterey International es un licenciatario autorizado para el suministro global de tecnologías U2, de rueda inclinable y de ampliación de Microsoft.
Monterey International is an authorized Licensee for the global supply of Microsoft’s U2, Tilt Wheel and Magnifier technologies.
SpanishBehavior Tech Corporation es un licenciatario autorizado para el suministro global de equipo original de tecnologías U2, de rueda inclinable y de ampliación.
Behavior Tech Corporation is an authorised Licensee for the global OEM supply of U2, Tilt Wheel and Magnifier technologies.
SpanishBehavior Tech Corporation es un licenciatario autorizado para el suministro global de equipo original de tecnologías U2, de rueda inclinable y de ampliación.
Behavior Tech Corporation is an authorized Licensee for the global OEM supply of U2, Tilt Wheel and Magnifier technologies.
SpanishLtd. es un licenciatario autorizado para el suministro global de equipo original de tecnologías U2 y de rueda inclinable de Microsoft.
Chicony Electronics Co. Ltd. is an authorised Licensee for the global OEM supply of Microsoft’s U2 and Tilt Wheel technologies.
SpanishLtd. es un licenciatario autorizado para el suministro global de equipo original de tecnologías U2 y de rueda inclinable de Microsoft.
Chicony Electronics Co. Ltd. is an authorized Licensee for the global OEM supply of Microsoft’s U2 and Tilt Wheel technologies.
SpanishMediante las licencias de las tecnologías U2, de rueda inclinable y de ampliación de Microsoft, hemos dado otro paso adelante en nuestro objetivo de aumentar la satisfacción del cliente".
By licensing Microsoft’s U2, Tilt Wheel and Magnifier technologies, we’ve taken another step towards increasing customer satisfaction.”