αγγλική μετάφραση του όρου «hoz»

ES

«hoz» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
hoz {θηλ.}
EN
EN

ES hoz
volume_up
{θηλυκό}

hoz (επίσης: hoyo, chamba)
volume_up
sickle {ουσ.}
Es porque en Francia la hoz se rebeló contra el Mac Do por lo que el Milenio salió de la clandestinidad.
This is because in France the sickle has revolted against MacDonalds and the Millennium has come out of hiding.
Creo que muchos de los que hasta hacía poco habían enarbolado una bandera con la hoz y el martillo ondearon, con gran premura, la bandera nacional.
In my opinion, many of those that waved flags bearing the hammer and sickle until recently would be very quick to take up a national flag.

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «hoz»:

hoz

Αλλα λόγια