αγγλική μετάφραση του όρου «herida»

ES

«herida» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
herida {θηλ.}
volume_up
herida {θηλ.επιθ.}

ES herida
volume_up
{θηλυκό}

herida (επίσης: lesión, lesiones)
volume_up
injury {ουσ.}
De no hacerlo, el Consejo estaría agravando la herida de la indiferencia con el insulto por negarse desde un principio a proporcionar la financiación adecuada.
For the Council not to do this would add the injury of indifference to the insult of refusing from the outset to provide adequate finance.
Señorías, quiero concluir diciendo que las miles de muertes sumadas a los daños financieros producidos por las lesiones constituyen una herida abierta para las comunidades europeas.
Ladies and gentlemen, I conclude by saying that the thousands of deaths along with the financial damage created by injuries is an open wound for the European communities.
herida (επίσης: laceración, chamba, puntazo)
volume_up
wound {ουσ.}
El objetivo de estos sistemas es reducir la aparición de hematomas e infecciones en la herida.
The aim of these systems is to reduce the occurrence of wound haematomas and infection.
It is a grievous and unnecessary self-inflicted wound.
It is a particularly painful wound for the Croatian population.
herida (επίσης: baja, víctima, accidente)
volume_up
casualty {ουσ.}
herida
volume_up
hurt {ουσ.}
we fear that she might be seriously hurt
herida
Una persona herida necesita cuidados médicos; la cantidad de material detonante se ha calculado con precisión para lograr este efecto.
An injured person requires medical care. The amount of explosive has been precisely calculated to achieve that result.
   A diferencia de la Comisión, el Parlamento Europeo se pronuncia a favor de la compensación basada en cada accidente y no en cada persona herida.
   Unlike the Commission, the European Parliament pronounces itself in favour of compensation based upon each accident rather than upon each injured person.
herida (επίσης: vulneración)
volume_up
wounding {ουσ.}

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «herida»:

herida

Παραδείγματα χρήσης του όρου «herida» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishEsperamos que la Comisión pueda continuar cerrando la herida de Europa al máximo.
We hope that the Commission will be able to continue Europe's healing process in full throttle.
SpanishEsperamos que la Comisión pueda continuar cerrando la herida de Europa al máximo.
SpanishAhora, 59 años más tarde, la herida se ha cerrado de verdad, y Europa es libre.
SpanishLa guerra en los Balcanes ha dejado un profunda herida en toda Europa.
SpanishPresidente, la armonización de los tipos del IVA es una vieja herida.
SpanishEstamos hablando de una especie de herida que supura de vez en cuando.
What we are dealing with here is a sort of suppurating swelling that breaks out from time to time.
SpanishPoettering, la Unión Europea considera Chechenia una herida abierta.
This was written by an agency that is certainly not in line with the government’ s positions.
SpanishDrenajes de la herida en la cirugía ortopédica (cirugía en las articulaciones o extremidades).
SpanishChechenia es una herida abierta y las elecciones tan ampliamente manipuladas no han hecho nada para curarla.
Chechnya is a running sore and the grossly manipulated elections did nothing to heal it.
SpanishPor eso, está amenazada de muerte, está herida de muerte.
SpanishComo los demás Grupos, tenemos muy presente también esa herida de la violencia en Irlanda del Norte.
Like the other groups, we are also very much aware of the awfulness of violence in Northern Ireland.
SpanishSin embargo, la ONU se encuentra gravemente herida en estos momentos.
SpanishAl mismo tiempo, la policía ocultó la identidad de la persona que resultó herida en el incidente de Pátka.
At the same time, the police covered up the identity of the person injured in the Pátka incident.
SpanishChechenia es una herida abierta y las elecciones tan ampliamente manipuladas no han hecho nada para curarla.
True?’, whereupon Kasparov promptly answered the rhetorical question with a polemical ‘ No, false!’.
Spanish(EN) Darfur ha sido una herida abierta durante demasiado tiempo.
SpanishLa unidad de toda la humanidad herida es voluntad de Dios.
SpanishLas medidas de resultado primarias fueron la incidencia de infección de la herida en la mama y las reacciones adversas al tratamiento.
Primary outcomes were rates of surgical site infection (SSI) and adverse reactions.
SpanishSe realizaron búsquedas de grupos de herida en sitios de la web y en World Wide Wounds (www.worldwidewounds.com).
Randomised controlled trials and non-randomised controlled clinical trials were considered for inclusion.
SpanishLimitándome únicamente a Francia, Mohamed Azza murió por herida de bala en el frente de Saint-Étienne el 26 de febrero de 1995.
To speak solely of France, Mohamed Azza was killed by a bullet in the forehead on 26 February 1995.
SpanishCada día muere o es herida alguna persona.