αγγλική μετάφραση του όρου «golpetear»

ES

«golpetear» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
golpetear {μεταβ.ρ.}
EN
volume_up
golpetear {αμεταβ.ρ.}
EN

ES golpetear
volume_up
[golpeteando|golpeteado] {ρήμα}

golpetear
volume_up
to clunk {αμεταβ.ρ.}
golpetear
volume_up
to drum [drummed|drummed] {μεταβ.ρ.} (table, floor)
golpetear (επίσης: cascabelear)
volume_up
to knock [knocked|knocked] {αμεταβ.ρ.} (engine)
golpetear (επίσης: tamborilear)
volume_up
to patter [pattered|pattered] {αμεταβ.ρ.} (rain)
golpetear
volume_up
to patter [pattered|pattered] {αμεταβ.ρ.} (feet, person)
golpetear (επίσης: repiquetear)
volume_up
to pitter-patter {αμεταβ.ρ.} (rain)
golpetear
volume_up
to rap out {ρ.} (rhythm)