αγγλική μετάφραση του όρου «fraccionar»

ES

«fraccionar» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
fraccionar {μεταβ.ρ.}

ES fraccionar
volume_up
[fraccionando|fraccionado] {ρήμα}

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «fraccionar»:

fraccionar

Παραδείγματα χρήσης του όρου «fraccionar» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishUn ejemplo de ello es la enmienda que introduce la posibilidad de fraccionar el descanso diario en cuatro partes distintas.
One obvious example is the amendment designed to permit a division of the daily rest period into four distinct parts.
SpanishEl año pasado, por lo que atañe a Mauritania, la Comisión tomó la decisión de fraccionar el pago de la ayuda sectorial en dos tramos.
Last year, in agreement with the Mauritania side, the Commission took the decision to split the payment of the sectoral support into two tranches.
SpanishEn este caso, la administración competente de Aragón va a fraccionar la obra para impedir el estudio de impacto ambiental.
In this case, the responsible authorities in Aragon are going to split the project up in order to prevent the environmental impact assessment from taking place.