αγγλική μετάφραση του όρου «firmar un contrato»

ES

«firmar un contrato» Αγγλικά μετάφραση

EN

ES firmar un contrato
volume_up
{ρήμα}

1. επιχειρήσεις

firmar un contrato
volume_up
to sign {αμεταβ.ρ.}
Deberá firmar un contrato y atestiguar que se trata de un cliente que cumple los requisitos.
You will be required to sign a contract and attest that you are an eligible customer.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «firmar un contrato» στα αγγλικά

firmar ρήμα
un επίθετο
English
un
English
un άρθρο
English
contrato ουσιαστικό
contratar ρήμα

Παραδείγματα χρήσης του όρου «firmar un contrato» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishNo se trata de volver a inventar la rueda; simplemente estamos pidiendo que se informe a los consumidores de sus derechos vigentes enviándoles una copia al firmar un contrato.
We are not reinventing the wheel; we are merely asking that consumers be informed of their existing rights by means of a copy sent to them when they conclude a contract.
SpanishAl firmar un contrato con un proveedor de servicios, este debe facilitarte la siguiente información, o al menos garantizar que puedas obtenerla rápida y fácilmente en cualquier momento:
When you enter into a contract with a service provider, the provider must give you the following information (or ensure that you can obtain it quickly and easily at any time):
SpanishDicho requisito establecería que, antes de firmar un contrato, el Estado miembro debe acordar todas las orientaciones de desarrollo, prioridades y principios con sus socios locales y regionales.
Such a requirement would state that, before signing a contract, a Member State shall agree all directions for development, priorities and principles with local and regional partners.