αγγλική μετάφραση του όρου «exitación»

ES

«exitación» Αγγλικά μετάφραση

exitación
Έχουμε ενημερωθεί πως λείπει η μετάφραση του όρου «exitación».