αγγλική μετάφραση του όρου «estético»

ES

«estético» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
estético {αρσ.επιθ.}

ES estético
volume_up
{αρσενικό επίθετο}

estético (επίσης: estética)
volume_up
aesthetic {επιθ.}
Pero no elige los materiales únicamente por consideraciones estéticas.
But her choice of material is not strictly guided by aesthetic considerations alone.
Él es un pionero en la exploración de las posibilidades formales de hormigón armado únicamente por su impacto estético.
He is a pioneer in exploring the formal possibilities of reinforced concrete solely for their aesthetic impact.
required for aesthetic considerations.
estético (επίσης: estética)
volume_up
esthetic {επιθ.} [αμερ.]

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «estético»:

estético

Παραδείγματα χρήσης του όρου «estético» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Spanish¡El hecho de que el Parlamento no participe en el diálogo es algo más que un problema estético!
The lack of European Parliament participation in this dialogue is more than just a slight drawback.
SpanishLamentablemente, no estoy de acuerdo en que el puente entre Suecia y Dinamarca vaya a ser tan estético y funcional como sugiere la descripción del Sr.
Unfortunately I do not share Mr Blak's view that the bridge between Sweden and Denmark will be as beautiful and attractive as the one at Great Belt.