αγγλική μετάφραση του όρου «engrasar»

ES

«engrasar» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
engrasar {μεταβ.ρ.}
ES

engrasar [engrasando|engrasado] {μεταβατικό ρήμα}

volume_up
1. γενικός
engrasar (επίσης: untar)
Los instrumentos derivados son los nuevos lubricantes que engrasan las ruedas de la maquinaria en el mercado de los especuladores.
The derivatives are the new lubricant greasing the wheels of the machinery in the speculators’ market.
Lo hemos acordado así con el fin de intentar eliminar malentendidos e intentar engrasar la maquinaria aquí y allá.
We have so agreed in order to try to eliminate misunderstandings, to try to lubricate the machine here and there.
engrasar
engrasar
I think it is important to oil the wheels of our procedures.
Al mismo tiempo se promueven políticas que supuestamente engrasan las ruedas de la inmigración.
At the same time, policies are being promoted which allegedly oil the wheels of immigration.
it's a good idea to oil the hinges regularly
2. "manchar"
engrasar
volume_up
to get grease on {ρ.}

Παραδείγματα χρήσης του όρου «engrasar» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

SpanishCreo que es importante para engrasar los engranajes de nuestra práctica.
SpanishLo hemos acordado así con el fin de intentar eliminar malentendidos e intentar engrasar la maquinaria aquí y allá.
We have so agreed in order to try to eliminate misunderstandings, to try to lubricate the machine here and there.
Spanishconviene engrasar las bisagras con regularidad

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «engrasar»:

engrasar