αγγλική μετάφραση του όρου «ecografía»

ES

«ecografía» Αγγλικά μετάφραση

ES ecografía
volume_up
{θηλυκό}

1. γενικός

ecografía
volume_up
echography {ουσ.}
ecografía (επίσης: ecógrafo, doppler)

2. ιατρική

ecografía
volume_up
sonogram {ουσ.}
ecografía (επίσης: ultrasonido)
volume_up
ultrasound {ουσ.}
También se requirió una determinación adecuada de la Hiv mediante ecografía o TC.
Adequate determination of IVH by ultrasound or CT was also required.
La ecografía Doppler utiliza las ondas sonoras para detectar el movimiento de la sangre en los vasos sanguíneos.
Doppler ultrasound uses sound waves to detect the movement of blood in blood vessels.
La ecografía Doppler detecta cambios en el patrón del flujo sanguíneo a través de la circulación del feto.
Doppler ultrasound detects changes in the pattern of blood flow through the baby's circulation.
ecografía
volume_up
scan {ουσ.} (ultrasound)

Παραδείγματα χρήσης του όρου «ecografía» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishLa ecografía es no invasiva y se utiliza ampliamente para el seguimiento del embarazo.
Ultrasonography is non-invasive and is used widely for the follow up of pregnancy.
SpanishEvaluar la efectividad del tratamiento prenatal basado en el cribado de la longitud del cuello del útero mediante ecografía transvaginal para la prevención del parto prematuro.
To assess the effectiveness of antenatal management based on TVU CL screening for preventing PTB.
SpanishActualmente no hay pruebas suficientes para recomendar el cribado habitual de la longitud del cuello del útero por ecografía transvaginal en las embarazadas asintomáticas o sintomáticas.
Currently there is insufficient evidence to recommend routine screening of asymptomatic or symptomatic pregnant women with TVU CL.
SpanishEnsayos controlados aleatorios publicados y no publicados que incluyeran embarazadas con edad gestacional entre 14 y 32 semanas, cribadas con ecografía transvaginal por riesgo de parto prematuro.
Published and unpublished randomized controlled trials including pregnant women between the gestational ages of 14 to 32 weeks screened with TVU CL for risk of PTB.