αγγλική μετάφραση του όρου «destemplado»

ES

«destemplado» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
destemplar {μεταβ.ρ.}
ES

destemplado {επίθετο}

volume_up
1. "instrumento"
destemplado (επίσης: discorde, discrepante, disonante (voz), destemplado)
destemplado
2. "voz, tono"
destemplado (επίσης: discorde, discrepante, disonante (voz), destemplado)
destemplado (επίσης: duro, severo, áspero, dura)
3. "diente"
destemplado (επίσης: delicado, delicada, sensible, sensitivo)
4. "tiempo"
destemplado (επίσης: desagradable, antipática, antipático, feo)
5. "nervios"
destemplado (επίσης: hilachoso, hilachento)

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «destemplado»:

destemplado