αγγλική μετάφραση του όρου «después entonces»

ES

«después entonces» Αγγλικά μετάφραση

EN

ES después entonces
volume_up
{σύνδεσμος}

después entonces (επίσης: pues, como, ya que, dado que)
volume_up
since {συνδ.}

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «después entonces» στα αγγλικά

después επίρρημα
entonces επίθετο
English
entonces επίρρημα

Παραδείγματα χρήσης του όρου «después entonces» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Spanishse casaron cinco semanas después y desde entonces todo ha marchado sobre ruedas
SpanishLe concederé entonces después el tiempo que no ha consumido ahora.
SpanishPuede usted comprobarlo después y entonces tendrá una imagen completa de por qué se ha tomado una u otra decisión.
You can check it afterwards and then you will have a full picture why one or another decision was taken.
Spanish   Entiendo entonces que después de la reunión de esta noche estarán definitivamente en condiciones de emitir una recomendación.
I understand then that after tonight's meeting you will be definitively in a position to give a recommendation.
Spanish   Entiendo entonces que después de la reunión de esta noche estarán definitivamente en condiciones de emitir una recomendación.
   I understand then that after tonight's meeting you will be definitively in a position to give a recommendation.
SpanishEntonces, después de las famosas leyes Helms-Burton, los Estados Unidos vuelven a utilizar la política de la fortificación, y eso no podemos aceptarlo.
So after the famous Helms-Burton legislation, the United States is again beginning to use gunboat diplomacy, and we cannot accept that.
SpanishAprobamos una resolución que condena el totalitarismo y entonces, segundos después, aprobamos una resolución que apela a Bruselas a que subvencione políticas culturales en las regiones.
We pass a resolution condemning totalitarianism and then, seconds later, we pass a resolution calling on Brussels to fund cultural policy in the regions.
SpanishDe modo que pido a mis colegas diputados que piensen seriamente en este tema y entonces quizás, después de todo, acepten la moción del PPE-DE sobre este mismo tema y voten a favor de la misma.
I therefore call on my fellow Members to give very serious thought to this issue and then perhaps after all to accept the PPE-DE motion on this very subject and vote in favour of it.