αγγλική μετάφραση του όρου «desapasionado»

ES

«desapasionado» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
desapasionado {αρσ.επιθ.}

ES desapasionado
volume_up
{αρσενικό επίθετο}

desapasionado (επίσης: desapasionada)
volume_up
dispassionate {επιθ.}
The hearing was conducive to constructive and dispassionate debate.
Nos ha dicho que la Comisión había mantenido un debate desapasionado sobre los crímenes contra la humanidad.
You told us that the Commission had held a dispassionate debate on crimes against humanity.
Por eso, entiendo que el camino de avance pasa por el estudio serio y desapasionado de la lucha política y geopolítica.
I therefore feel that the way forward is through serious and dispassionate study of the political and geopolitical struggle.
desapasionado (επίσης: desapasionada, poco apasionado)
volume_up
passionless {επιθ.}

Παραδείγματα χρήσης του όρου «desapasionado» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishEspero, señor Berlusconi, que su diálogo con nuestro Parlamento sea desapasionado y con actitud abierta.
I hope, Mr Berlusconi, you will look upon the dialogue with our Parliament dispassionately and with an open mind.
SpanishPor eso, entiendo que el camino de avance pasa por el estudio serio y desapasionado de la lucha política y geopolítica.
The Kyoto Protocol is rightly seen as an extremely important instrument in the field of climate change.
SpanishUn debate serio, desapasionado.
What is Europe waiting for, moreover, to really open the debate - a serious debate, devoid of passion - on nuclear energy?