αγγλική μετάφραση του όρου «de pesadilla»

ES

«de pesadilla» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
de pesadilla {αρσ./θηλ. επιθ.}

ES de pesadilla
volume_up
{ουσιαστικό}

de pesadilla (επίσης: pesadillesco)
volume_up
nightmare {ουσ.} (journey, situation, vision)
Cuando uno piensa en lo que eso significa en cuanto a congestión e impacto medioambiental, ello aparece claramente como una situación de pesadilla.
When you think what that means in terms of congestion and environmental impact, then clearly that is a nightmare.
También es cierto que no ha sido necesario llegar a una situación de pesadilla en la que Austria se hubiera visto obligada a renunciar a sus valores límite, más estrictos.
On the other hand, it has to be said that the nightmare scenario of Austria giving up its stricter limit values is now not going to happen.
El miedo a una nueva guerra es ahora real y las devastadoras hostilidades del pasado reciente pueden convertirse una vez más en una realidad de pesadilla en el presente.
The fear of a new war is now real and the devastating hostilities of the recent past may once again become a nightmare reality of the present.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «de pesadilla» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishLa burocracia, que es la pesadilla de la Unión, dificulta también la aplicación de la política regional.
The bureaucracy that is the bugbear of the Union also disrupts the implementation of regional policy.