αγγλική μετάφραση του όρου «cuneta»

ES

«cuneta» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
cuneta {θηλ.}

ES cuneta
volume_up
{θηλυκό}

1. γενικός

cuneta (επίσης: arroyo, zanja, cuenca, acequia)
volume_up
ditch {ουσ.}
a tractor hauled the car out of the ditch
he ran the truck into the ditch
Cuando era una niña de siete años, se vio obligada a huir de su país ante el avance del Ejército Rojo, una fugitiva que se escondía en las cunetas para que no la hiciera trizas la aviación soviética.
As a seven year-old girl she was forced to flee her country before the advance of the Red Army, a fugitive hiding in ditches to avoid being strafed by Soviet aircraft.

2. Χιλή

volume_up
curb {ουσ.} (in street)

3. "de una calle", Χιλή

cuneta (επίσης: bordillo, solera, cordón, sardinel)
volume_up
kerb {ουσ.} [αγγλ.]

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «cuneta»:

cuneta

Παραδείγματα χρήσης του όρου «cuneta» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishEl individuo y el principio de asociación han caído en la cuneta en esta reforma.
The individual and the principle of partnership have fallen by the wayside in this reform.
SpanishLa competencia también parece haber caído en la cuneta en esta propuesta.
Competition also appears to have fallen by the wayside in this proposal.
SpanishEso nos deja en la cuneta como europeos, si alguna vez hubiera esas tentaciones.
SpanishEn la carrera hacia el euro, dejamos en la cuneta a 20 millones de desempleados.
In the race for the euro, the Member States are leaving 20 million unemployed people in the lurch.
SpanishEl color de la piel y el origen étnico dejan en la cuneta a muchos hombres, mujeres y niños.
Many men, women and children are left by the wayside because of their skin colour or ethnic origin.
SpanishDebemos arrojar nuestro egoísmo a la cuneta y darnos cuenta de que nuestros destinos están entrelazados.
We must put an end to selfishness and see our destinies bound together.
SpanishColectivamente, existe el peligro de que segmentos enteros de la población se queden en la cuneta.
Collectively, it means running the risk of whole segments of the population falling by the wayside.
SpanishEn efecto, estén justificadas o no, a menudo las reestructuraciones dejan a muchas personas en la cuneta.
This is because restructuring, whether or not it is justified, often leaves people by the wayside.
SpanishEn ningún caso se los debe dejar en la cuneta.
SpanishEsto no significa, sin embargo, que los derechos de los trabajadores y la gobernanza social deban quedar en la cuneta.
This does not mean, however, that workers' rights and social governance should fall by the way side.
SpanishEsto no significa, sin embargo, que los derechos de los trabajadores y la gobernanza social deban quedar en la cuneta.
This does not mean, however, that workers ' rights and social governance should fall by the way side.
SpanishSi ahora nos mostráramos excesivamente ambiciosos, nos quedaríamos tirados en la cuneta, que fue lo que nos ocurrió el año pasado.
If we were too ambitious now, we would be left by the wayside, as happened to us last year.
SpanishNecesitamos trabajar doble si no queremos quedarnos en la cuneta, pues la realidad está en permanente evolución.
We must redouble our efforts if we are not to be left by the wayside, because the whole situation changes every day.
Spanish¿Vamos a dejar a sus habitantes en la cuneta?
SpanishUna de ellas es el reto de crear una e-Europa que integre a todos sus ciudadanos y no deje a nadie en la cuneta.
One of these is the challenge of creating an e-Europe which involves all its citizens and does not leave anybody on the wayside.
SpanishNo es posible que se dejen en la cuneta los acuerdos multilaterales sobre protección del medio ambiente, como el Protocolo de Kioto, por ejemplo.
It cannot be acceptable for multilateral environmental agreements such as the Kyoto Protocol to lose out.
Spanishme tuve que echar a la cuneta
SpanishSi se apoya este tipo de propuesta, Turquía quedaría en la cuneta y los países de la UE abandonarían todas las promesas que han hecho anteriormente a Turquía.
There are substantial benefits to be had in terms of security policy from speeding up Turkey’ s integration into Europe.
SpanishY sería una pena, pues sí estamos a favor de la salud, pero no a golpe de boletín oficial, dejando a los agricultores en la cuneta.
And it would be a problem for us, since we are indeed in favour of health, but not by force of an official report, leaving farmers out in the cold.
Spanish   – Señor Presidente, el camino hasta este Tratado Constitucional ha sido largo y ha estado lleno de dificultades, y algunas buenas propuestas se han quedado en la cuneta.
   Mr President, the road to this Constitutional Treaty was a long and rocky one, and a number of good proposals fell by the wayside.