αγγλική μετάφραση του όρου «cuidadoso»

ES

«cuidadoso» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
cuidadoso {αρσ.επιθ.}
volume_up
cuidadoso {επιθ.}

ES cuidadoso
volume_up
{αρσενικό επίθετο}

cuidadoso (επίσης: esmerado, prudente, atento, cuidadosamente)
volume_up
careful {επιθ.}
The agreement on ethics reflects a careful and responsible balance.
El tratamiento cuidadoso del equilibrio hidroelectrolítico es un tratamiento de apoyo importante.
Careful management of fluid and electrolyte balance is an important supportive therapy.
That is why I urge you to take a very careful look at our policy.
cuidadoso (επίσης: atento, consciente, considerado)
volume_up
mindful {επιθ.}
La salud y la seguridad son naturalmente muy importantes, pero debemos ser cuidadosos de que los textos que proponemos estén basados en pruebas e investigaciones científicas sólidas.
Health and safety is of course very important but we must be mindful that we propose texts which are based on sound scientific evidence and research.

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «cuidadoso»:

cuidadoso

Παραδείγματα χρήσης του όρου «cuidadoso» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishLos pediatras deben realizar un seguimiento cuidadoso de los niños tratados con estatinas.
Children treated with statins should be carefully followed up by their pediatricians.
Spanishescribe el Papa, quien ofrece, en diferentes escritos, un cuidadoso análisis,
SpanishAhora hay que seguir avanzando y ser cuidadoso con esta herencia.
Now the focus must be on further progress and building on this legacy.
SpanishAsí mismo, hay que ser cuidadoso a la hora de introducir criterios sociales y medioambientales.
In addition, the introduction of social and environmental criteria must be handled with care.
SpanishLa semana pasada, los irlandeses publicaron un cuidadoso informe sobre las opciones del Tratado de Lisboa.
Last week, the Irish published a thoughtful report on options for the Treaty of Lisbon.
SpanishEl asunto es serio y requiere un tratamiento muy cuidadoso.
Spanishno te lo presto porque eres muy poco cuidadoso
SpanishTambién debemos hacer un cuidadoso seguimiento de ello.
SpanishDebemos hacer un seguimiento muy cuidadoso de los proyectos.
Spanishes muy cuidadoso cuando se trata de su propio dinero
SpanishLa primera es un ojo cuidadoso para los detalles.
Spanishno es muy cuidadoso en cuanto a su higiene personal
Spanisheste mecanismo requiere un trato muy cuidadoso
SpanishPuedo vivir con estas normas mínimas, pero pido a la Comisión que haga un seguimiento real y cuidadoso de las cosas.
I can live with these minimum standards, but I would ask the Commission to monitor the situation very carefully.
Spanishsu razonamiento no resiste un análisis cuidadoso
SpanishEs preciso hacer un seguimiento cuidadoso de esto.
Spanishes muy cuidadoso de su apariencia
SpanishUn mensaje de una dirección o un remitente desconocido no es necesariamente peligroso, pero usted debe ser cuidadoso antes de abrirlo.
A message from an unknown sender or address isn't necessarily dangerous, but you should be cautious before opening it.
Spanishes muy cuidadoso de los detalles
SpanishEsto es, a nuestro juicio, un intento paulatino, cuidadoso pero muy firme, de crear por fin un futuro para el transporte de mercancías por ferrocarril.
In our opinion it is a gradual, cautious but very resolute attempt to ensure a future at last for rail freight.