αγγλική μετάφραση του όρου «barajas»

ES

«barajas» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
barajas {πληθ.θηλ.}
volume_up
barajar {μεταβ.ρ.}

ES barajas
volume_up
{πληθυντικός αριθμός θηλυκού γένους}

barajas
volume_up
deck {ουσ.} [αγγλ.]
You can choose different card decks and table backgrounds.
Spider Solitaire is played with two decks of cards.
You can select different card decks and backgrounds.
barajas

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «barajas»:

barajas
barajar

Παραδείγματα χρήσης του όρου «barajas» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishSolitario Spider es una conocida variante del solitario que se juega con dos barajas de cartas.
Spider Solitaire is a popular variant of solitaire using two decks of cards.
SpanishSolitario Spider es una variante del solitario en que se usa el equivalente a dos barajas de cartas.
Spider Solitaire is a variant of solitaire that uses two decks' worth of cards.
SpanishDependiendo del nivel de dificultad, las barajas constan de uno, dos o cuatro palos diferentes.
Depending on the difficulty level, the decks consist of either one, two, or four different suits.
SpanishPuede elegir entre varias barajas de cartas y fondos de mesa.
SpanishSolitario Spider es una variante del solitario que utiliza el equivalente a dos barajas de cartas (104 cartas).
Spider Solitaire is a variant of solitaire that uses two decks' worth of cards (104 cards).
SpanishPuede elegir entre varias barajas de cartas y fondos de mesa.
SpanishSolitario Spider se juega con dos barajas de cartas.
SpanishPor lo tanto, estamos jugando con dos barajas.
SpanishEntretanto, ese país juega con dos barajas y busca sacar tajada tanto del proyecto Nabucco como del South Stream.
In the meantime, Turkey is playing two hands and is seeking to benefit both from the Nabucco project and from South Stream.
SpanishQue se lo pregunten, si no, a los vecinos de Coslada, en las inmediaciones del aeropuerto de Barajas en Madrid.
If anyone is unaware of the problem, they only have to ask the people living in the Coslada district near Barajas Airport in Madrid.
SpanishLa UE se comprometió a iniciar las negociaciones con Turquía con la esperanza de que se progresara en relación con los derechos humanos, pero en realidad estamos jugando con dos barajas.
It was in the hope of progress in relation to human rights that the EU undertook to open negotiations with Turkey, but the crucial thing is that we are applying dual standards here.
SpanishQuiero decirle -ya que lo ha mencionado y se ha referido a ese hecho- que mi coche particular ha sido volado en el aeropuerto de Barajas por sus amigos de la banda terrorista ETA.
I would like to say to him – since he has mentioned it and since he has referred to this event – that my private car has been blown up in Barajas airport by his friends from the terrorist group ETA.